Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
Inlet flexible hose
Mã: PN3818267
Nhà sản xuất: CUMMINS
Inlet sealing gasket
Mã: PN3032348
Nhà sản xuất: CUMMINS
Seal the lid to block the entrance
Mã: PN3029816
Nhà sản xuất: CUMMINS
Outlet pipe
Mã: PN3028312
Nhà sản xuất: CUMMINS
Hose clamps
Mã: PN3010550
Nhà sản xuất: CUMMINS
Heat sink body seal
Mã: PN216486
Nhà sản xuất: CUMMINS
Roong seals signal path
Mã: PN195952
Nhà sản xuất: CUMMINS
PN3818267-Outlet flexible hose
Mã: EUTC-HH-1875
Nhà sản xuất: CUMMINS
Lọc nhớt động cơ (mã cũ 3937736)
Mã: LF3970
Nhà sản xuất: CUMMINS
Lọc tách nước nhiên liệu (mã cũ 3973233)
Mã: FS19732
Nhà sản xuất: CUMMINS
Lọc nhiên liệu (mã cũ 3978040)
Mã: FF5421
Nhà sản xuất: CUMMINS
SEAL,O RING
Mã: 70624
Nhà sản xuất: CUMMINS
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2024 EUTC | Designed by TDT