Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
VIBRATIONS TRANSMITTER
Mã: TR-26/2/2/0
Nhà sản xuất: Cemb
TRANSDUCER
Mã: T7-P
Nhà sản xuất: Cemb
VIBRATIONS TRANSMITTER
Mã: TR-26/2/1/0
Nhà sản xuất: Cemb
Proximity probe extended range
Mã: T-NC16-S
Nhà sản xuất: Cemb
VIBRATIONS TRANSMITTER
Mã: TR-26/1/2/0
Nhà sản xuất: Cemb
TRANSDUCER
Mã: T5-LVDT50-24
Nhà sản xuất: Cemb
VIBRATIONS TRANSMITTER
Mã: TR-26/1/1/0
Nhà sản xuất: Cemb
Velocity transducer
Mã: T6-R
Nhà sản xuất: Cemb
VIBRATIONS TRANSMITTER
Mã: TR-26/0/2/0
Nhà sản xuất: Cemb
Acceleration transducer
Mã: M602
Nhà sản xuất: Cemb
VIBRATIONS TRANSMITTER
Mã: TR-26/0/1/0
Nhà sản xuất: Cemb
Acceleration transducer
Mã: TA18S
Nhà sản xuất: Cemb
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2020 EUTC | Designed by TDT