Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
Bánh xe ( bánh xe +bạc nhựa)
Mã: PA-6*2
Nhà sản xuất: CASTER
Bánh xe Nylon 100*32 Không càng
Mã: NY-100*32
Nhà sản xuất: CASTER
Bánh xe Nylon 100*32 càng Inox 304 xoay khóa
Mã: 2-A4-SS304-NY-SRB
Nhà sản xuất: CASTER
Bánh xe Nylon 100*32 càng inox 304 xoay
Mã: 2-A4-SS304-NY-S
Nhà sản xuất: CASTER
Bánh xe Nylon 100*32 càng inox 304 cố định
Mã: 2-A4-SS304-NY-R
Nhà sản xuất: CASTER
Bánh xe Nylon 75*32 càng inox 304 xoay khóa kép
Mã: 2-A3-SS304-NY-SRB
Nhà sản xuất: CASTER
Bánh xe Nylon 75*32 càng inox 304 xoay
Mã: 2-A3-SS304-NY-S
Nhà sản xuất: CASTER
Bánh xe Nylon 75*32 càng inox 304 cố định
Mã: 2-A3-SS304-NY-R
Nhà sản xuất: CASTER
Bánh Xe Đẩy Nylon 100*32 (không càng) A Caster NY-100x32
Mã: NY-100X32
Nhà sản xuất: CASTER
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2023 EUTC | Designed by TDT