Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
Module
Mã: X20CP1484-1
Nhà sản xuất: B&R
INTERFACE
Mã: 8AC114.60-2
Nhà sản xuất: B&R
Cable for accelerometer
Mã: 0ACC0500.01-1
Nhà sản xuất: B&R
Sensor-Accelerometer
Mã: 0ACS100A.90-1
Nhà sản xuất: B&R
Sensor-Accelerometer
Mã: 0ACS100A.00-1
Nhà sản xuất: B&R
Power module
Mã: 0PS1100.1
Nhà sản xuất: B&R
Networks and fieldbus module
Mã: X20IF10E3-1
Nhà sản xuất: B&R
INDUSTRIAL COMPUTER APC620"
Mã: APC620
Nhà sản xuất: B&R
Vibration measurement and analysis module
Mã: X20CM4810+X20BM31+X20TB12
Nhà sản xuất: B&R
X20 CPUs (PLC System)
Mã: X20CP1585
Nhà sản xuất: B&R
X20 Encoder, 2x AB/PWM, 1x SSI, 24 V
Mã: X20DC2395
Nhà sản xuất: B&R
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2024 EUTC | Designed by TDT