Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
Bánh xe - Blickle BX-POTH 150XK
Mã: BX-POTH-150XK
Nhà sản xuất: BLICKLE
Bánh xe - Blickle BX-POTH 125KAD
Mã: BX-POTH-125KAD
Nhà sản xuất: BLICKLE
BÁNH XE CỐ ĐỊNH
Mã: BH-GTH125K-1
Nhà sản xuất: BLICKLE
BÁNH XE XOAY CÓ KHÓA
Mã: LH-GTH125K-1-FI
Nhà sản xuất: BLICKLE
BÁNH XE XOAY KHÔNG KHÓA
Mã: LH-GTH125K-1
Nhà sản xuất: BLICKLE
Wheel Rubber Lock
Mã: L-RD162R-FI
Nhà sản xuất: BLICKLE
Wheel Rubber Fixed
Mã: B-RD162R
Nhà sản xuất: BLICKLE
Bánh xe - Blickle LX-POTH 150XK-FI
Mã: LX-POTH-150XK-FI
Nhà sản xuất: BLICKLE
Bánh xe - Blickle LX-POTH 125G-FI
Mã: LX-POTH-125KAD-FI
Nhà sản xuất: BLICKLE
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2023 EUTC | Designed by TDT