Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
Driver for impeller two-wing carbo 2100
Mã: 10745
Nhà sản xuất: Anton Paar
Maintenance Kit Carbo 2100
Mã: 102337
Nhà sản xuất: Anton Paar
Profibus DP board MPDS5
Mã: 97350
Nhà sản xuất: Anton Paar
PRESSURE-/TEMPERATURE SENSOR CARBO 510
Mã: 97031
Nhà sản xuất: Anton Paar
O-Ring
Mã: 95695
Nhà sản xuất: Anton Paar
Sensor anton L-com 5500
Mã: SN82849368
Nhà sản xuất: Anton Paar
Cable can bus sensor with mPDS5
Mã: MPDS5-CABLE
Nhà sản xuất: Anton Paar
Màn hình (SN:82630508)
Mã: MPDS5
Nhà sản xuất: Anton Paar
Sensor Anton paar (SN: 82849368)
Mã: 5500-L-CON
Nhà sản xuất: Anton Paar
Preventive maintenance kit carbo510
Mã: 102340
Nhà sản xuất: Anton Paar
SOLENOID VALVE CARBO 510
Mã: 94699
Nhà sản xuất: Anton Paar
Connector Board carbo 510
Mã: 94154
Nhà sản xuất: Anton Paar
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2024 EUTC | Designed by TDT