Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
Temperature sensor Food TSBF /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/15C/0/1/S
Mã: TSBF-/M01/X/0/0037/03/X/
Nhà sản xuất: ANDERSON-NEGELE
Temperature sensor Food TSMF /C02/X/0/0020/04/X/0/0/H/15C/4
Mã: TSMF-/C02/X/0/0020/04/X/
Nhà sản xuất: ANDERSON-NEGELE
Sensor Level
Mã: NCS-11/PNP
Nhà sản xuất: ANDERSON-NEGELE
Sensor Level Ande NCS11PNP
Mã: NCS-L-11PNP
Nhà sản xuất: ANDERSON-NEGELE
NVS Point level sensor
Mã: NVS-146/500-8/H100/XX
Nhà sản xuất: ANDERSON-NEGELE
Connector
Mã: ESHKM12400
Nhà sản xuất: ANDERSON-NEGELE
Magnetic field sensor - 1579918
Mã: BIM-EM12E-AP4X
Nhà sản xuất: ANDERSON-NEGELE
Sensor Temper Ande TFP492006MM4MM1040
Mã: TFP-49/200/6MM/4MM
Nhà sản xuất: ANDERSON-NEGELE
Switch Level
Mã: NCS12/PNP/KF/M12
Nhà sản xuất: ANDERSON-NEGELE
Switch Level NEGE NCS12PNPHKFM12
Mã: NCS12/PNP/H/KF/M12
Nhà sản xuất: ANDERSON-NEGELE
Switch Level Ande NCS11PNPM12
Mã: NCS11PNPM12
Nhà sản xuất: ANDERSON-NEGELE
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2023 EUTC | Designed by TDT