Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
HMI/Pannel view Plus 6
Mã: 2711P-T7C4D8+2711P-RP8D
Nhà sản xuất: ALLENBRADLEY
Input Module
Mã: 1769-IR6
Nhà sản xuất: ALLENBRADLEY
Trình điều khiển máy chủ
Mã: 2198-S086-ERS3
Nhà sản xuất: ALLENBRADLEY
Analog input
Mã: 1769-IF4
Nhà sản xuất: ALLENBRADLEY
Động cơ servo
Mã: 2090-CSBM1DE-14AF12
Nhà sản xuất: ALLENBRADLEY
Dây động cơ servo
Mã: 2090-CSBM1DE-14AF11
Nhà sản xuất: ALLENBRADLEY
CONG TAC BAO VE DONG CO
Mã: 140-MN-1000
Nhà sản xuất: ALLENBRADLEY
Module AB
Mã: 1794-IF41
Nhà sản xuất: ALLENBRADLEY
Switch
Mã: 1783-US8T
Nhà sản xuất: ALLENBRADLEY
Analog output
Mã: 1794-OE4
Nhà sản xuất: ALLENBRADLEY
PCB Adapter
Mã: 1756-ENBT
Nhà sản xuất: ALLENBRADLEY
Digital output
Mã: 1794-OB16P
Nhà sản xuất: ALLENBRADLEY
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2024 EUTC | Designed by TDT