Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
INDUCTIVE SENSOR
Mã: BES 516-356-S 4-C
Nhà sản xuất: Balluff
INDUCTIVE SENSOR
Mã: BES 516-326-S 4-C
Nhà sản xuất: Balluff
Inductive standard sensors with preferred types
Mã: BESM18MI-PSC50B-S04G
Nhà sản xuất: Balluff
Sensor
Mã: BCS00MR
Nhà sản xuất: Balluff
Sensor
Mã: BES00FU
Nhà sản xuất: Balluff
Magnetostrictive linear position sensors in profile design BTL0273
Mã: BTL5-E10-M1750-P-S32
Nhà sản xuất: Balluff
Inductive standard sensors BES M18MI-NSC50B-S04G
Mã: BES044F
Nhà sản xuất: Balluff
Sensor BUS M30M1-XC-35/340-S92K
Mã: BUS003T
Nhà sản xuất: Balluff
Sensor
Mã: BTL6-A110-M0300-A1-S115
Nhà sản xuất: Balluff
Sensor BTL7-E570-M0260-K-SR32
Mã: BTL1N18
Nhà sản xuất: Balluff
Sensor BTL7-S571-M0100-B-KA05
Mã: BTL0RE7
Nhà sản xuất: Balluff
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2023 EUTC | Designed by TDT