Mã sản phẩm Tên sản phẩm Nhà cung cấp Mô tả

Mã:
Nhà cung cấp: Giá: Liên hệ
EUTC FMI51-A1BGGJB1A1A EUTC_Liquicap M FMI51 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Level measurement, capacitive. Rod probe, fully insulated. Application: liquids. Total length of probe L = L1+L3. :: Precalibrated 0-100% at factory for conductive liquids. :: Fast measurement reaction time. :: Longtime stable tightness. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMI51-A1BGGJB3E1A EUTC_Liquicap M FMI51 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Level measurement, capacitive. Rod probe, fully insulated. Application: liquids. Total length of probe L = L1+L3. :: Precalibrated 0-100% at factory for conductive liquids. :: Fast measurement reaction time. :: Longtime stable tightness. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMI51-A1BTDJB1A1A EUTC_Liquicap M FMI51 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Level measurement, capacitive. Rod probe, fully insulated. Application: liquids. Total length of probe L = L1+L3. :: Precalibrated 0-100% at factory for conductive liquids. :: Fast measurement reaction time. :: Longtime stable tightness. Chi tiết Giỏ hàng
EUTCFMI51-A1BTDJB1A1A EUTC_Liquicap M FMI51 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Level measurement, capacitive. Rod probe, fully insulated. Application: liquids. Total length of probe L = L1+L3. :: Precalibrated 0-100% at factory for conductive liquids. :: Fast measurement reaction time. :: Longtime stable tightness. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 71035520 EUTC_Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 20m Endress+Hauser EUTC mô tả:_Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 20m Chi tiết Giỏ hàng
EUTC CCA250-A1 EUTC_FLOWFIT-W CCA250 Endress+Hauser EUTC mô tả:_FLOWFIT-W CCA250 Flow assembly, CCS sensors Sensor slots: 1x desinfection sensor, 2xpH/ORP Body: plexiglass PMMA, Flow indication, Flow control P_use 1bar, P_in max 4bar Temperature 0-45oC, non-freezing Application: water, water works, Desinfection, water quality control Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 11362Z-A8AA1A11EB EUTC_Double rod probe 11362Z Endress+Hauser EUTC mô tả:_Point level switch, conductive. Application: conductive liquids. :: Millimeter precision switch point. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 11371-111 EUTC_Conductive point level detectionOne rod probe 11371 Endress+Hauser EUTC mô tả:_9Point level detection of conductive liquids in the food industry Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 11371-112 EUTC_Conductive point level detectionOne rod probe 11371 Endress+Hauser EUTC mô tả:_9Point level detection of conductive liquids in the food industry Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 11371-113 EUTC_Conductive point level detectionOne rod probe 11371 Endress+Hauser EUTC mô tả:_9Point level detection of conductive liquids in the food industry Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 11371-123 EUTC_Conductive point level detectionOne rod probe 11371 Endress+Hauser EUTC mô tả:_9Point level detection of conductive liquids in the food industry Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 11375Z-RXG1A1A3 EUTC_One rod probe 11375Z Endress+Hauser EUTC mô tả:_Point level switch, conductive. Application: conductive liquids. :: Millimeter precision switch point. :: Simple rod shortening. :: Suitable on narrow mount. condition. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMI51-A2BTDJB2A1A EUTC_Liquicap M FMI51 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Level measurement, capacitive. Rod probe, fully insulated. Application: liquids. Total length of probe L = L1+L3. :: Precalibrated 0-100% at factory for conductive liquids. :: Fast measurement reaction time. :: Longtime stable tightness. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMI52-A1AGEJB2A1A EUTC_Liquicap M FMI52 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Liquicap M FMI52 Level measurement, capacitive. Rope probe, fully insulated. Application: liquids. Total length of probe L = L1+L3. :: Precalibrated 0-100% at factory for conductive liquids. :: Fast measurement reaction time. :: Longtime stable tightness. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMX167-A1AME1B7 EUTC_Waterpilot FMX167 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Level measurement, hydrostatic. Level probe. Process membrane: CERAPHIRE, dry,rugged. Output 4-20mA analog Typ. ref. accuracy +/-0.2% :: Integrated overvoltage protection. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMX167-A1BMD1AA EUTC_Waterpilot FMX167 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Level measurement, hydrostatic. Level probe. Process membrane: CERAPHIRE, dry,rugged. Output 4-20mA analog Typ. ref. accuracy +/-0.2% :: Integrated overvoltage protection. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMX167-A1BME1B7 EUTC_Waterpilot FMX167 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Level measurement, hydrostatic. Level probe. Process membrane: CERAPHIRE, dry,rugged. Output 4-20mA analog Typ. ref. accuracy +/-0.2% :: Integrated overvoltage protection. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMX167-A1BME1C3 EUTC_Waterpilot FMX167 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Level measurement, hydrostatic. Level probe. Process membrane: CERAPHIRE, dry,rugged. Output 4-20mA analog Typ. ref. accuracy +/-0.2% :: Integrated overvoltage protection. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMX167-A2AMD1A7 EUTC_Waterpilot FMX167 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Level measurement, hydrostatic. Level probe. Process membrane: CERAPHIRE, dry,rugged. Output 4-20mA analog Typ. ref. accuracy +/-0.2% :: Integrated overvoltage protection. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMX167-F1AME1B7 EUTC_Waterpilot FMX167 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Level measurement, hydrostatic. Level probe. Process membrane: CERAPHIRE, dry,rugged. Output 4-20mA analog Typ. ref. accuracy +/-0.2% :: Integrated overvoltage protection. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FTL50H-AGW2AC2G6A EUTC_Liquiphant M FTL50H Endress+Hauser EUTC mô tả:_Point Level/density, vibronic. Food + Life Sciences. Polished surface. Application: liquids. Point Level: :: Millimeter precision switch point. :: Application safety: Independent of liquid attribute. Independent of built up. Density: Continuous measurement. :: Measure directly in the tank / pipe. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FTL50H-AMA2AC2G6A EUTC_Liquiphant M FTL50H Endress+Hauser EUTC mô tả:_Point Level/density, vibronic. Food + Life Sciences. Polished surface. Application: liquids. Point Level: :: Millimeter precision switch point. :: Application safety: Independent of liquid attribute. Independent of built up. Density: Continuous measurement. :: Measure directly in the tank / pipe. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FTL50H-ATE2ACAE6A EUTC_Liquiphant M FTL50H Endress+Hauser EUTC mô tả:_Point Level/density, vibronic. Food + Life Sciences. Polished surface. Application: liquids. Point Level: :: Millimeter precision switch point. :: Application safety: Independent of liquid attribute. Independent of built up. Density: Continuous measurement. :: Measure directly in the tank / pipe. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FTL50H-AUE2AD2G6A EUTC_Liquiphant M FTL50H Endress+Hauser EUTC mô tả:_Point Level/density, vibronic. Food + Life Sciences. Polished surface. Application: liquids. Point Level: :: Millimeter precision switch point. :: Application safety: Independent of liquid attribute. Independent of built up. Density: Continuous measurement. :: Measure directly in the tank / pipe. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FTL50H-AWE2AC2G6A EUTC_Liquiphant M FTL50H Endress+Hauser EUTC mô tả:_Point Level/density, vibronic. Food + Life Sciences. Polished surface. Application: liquids. Point Level: :: Millimeter precision switch point. :: Application safety: Independent of liquid attribute. Independent of built up. Density: Continuous measurement. :: Measure directly in the tank / pipe. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FTL50H-AWE2AD2E3A EUTC_Liquiphant M FTL50H Endress+Hauser EUTC mô tả:_Point Level/density, vibronic. Food + Life Sciences. Polished surface. Application: liquids. Point Level: :: Millimeter precision switch point. :: Application safety: Independent of liquid attribute. Independent of built up. Density: Continuous measurement. :: Measure directly in the tank / pipe. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FTM51-5AG2M4AH2AA EUTC_Soliphant M FTM51 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Soliphant M FTM51 Point level switch, vibronic. Application: solids. Extension tube. Material: 316L. Grain size <=10mm. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR44-BF5GAS2HB2000 EUTC_RTD Thermometer TR44 Endress+Hauser EUTC mô tả:_with hygienic process connection. Fixed insert. Range: -50...200oC. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR44-BM8AAS2HA2C00 EUTC_RTD Thermometer TR44 Endress+Hauser EUTC mô tả:_RTD Thermometer TR44 with hygienic process connection. Fixed insert. Range: -50...200oC. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR44-CD5ABS2HRR000 EUTC_RTD Thermometer TR44 Endress+Hauser EUTC mô tả:_with hygienic process connection. Fixed insert. Range: -50...200oC. Chi tiết Giỏ hàng


Hỗ trợ trực tuyến

Đăng ký nhận bản tin

Tỷ giá

Lượng truy cập


Đang online

4

Hôm qua

25471

Hôm nay

4059

Lượt truy cập

20.323.473

facebookgoogle+twitterYoutube

Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu (EUTC)

602/51D đường Điện Biên Phủ, Phường 22,Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Tel: (0084) 28. 3514 6818 - Fax: (0084) 28. 3514 6819
Email: info@eutc.com.vn