Mã sản phẩm Tên sản phẩm Nhà cung cấp Mô tả

Mã:
Nhà cung cấp: Giá: Liên hệ
RN-31-6NATD-LB-L0600 Resistance Temperature Sensor with Terminal Box Yokogawa Resistance Temperature Sensor with Terminal Box Chi tiết Giỏ hàng
RN-31-6NATD-TA-L0200 Resistance temperature sensor with teminal box Yokogawa Resistance temperature sensor with teminal box Chi tiết Giỏ hàng
WH-2-B3A14-L0750FF Thermowell Yokogawa Thermowell Chi tiết Giỏ hàng
WH-3-B3ATE-L0600 Thermowell Yokogawa Thermowell Chi tiết Giỏ hàng
YTA110-DA2DB Temperature Transmitter Yokogawa Temperature Transmitter Chi tiết Giỏ hàng
YTA50-A-KS2 Temperature Transmitter Yokogawa Temperature Transmitter Chi tiết Giỏ hàng
YTA70-E-KS2 TEMPERATURE TRANSMITTER Yokogawa TEMPERATURE TRANSMITTER Chi tiết Giỏ hàng
TR40 TR40 Industrial RTD Sensor WIKA Specifications according to data sheet: TE 60.40 Chi tiết Giỏ hàng
TR45-BB5D1S3HA0000 **RTD Thermometer TR45 Endress+Hauser **RTD Thermometer TR45 Chi tiết Giỏ hàng
PTP35-A1C13S1BA8A Ceraphant T PTP35 Endress+Hauser Ceraphant T PTP35 Chi tiết Giỏ hàng
VTS101013211P020100000000000 Thermometers KROHNE KROHNE insertion resistance thermometers Type OPTITEMP TRA-P 10 Chi tiết Giỏ hàng
STS191012211P020504000000000 Thermometers KROHNE KROHNE insertion resistance thermometers Type OPTITEMP TRA-P 10 Chi tiết Giỏ hàng
TR11-ABACASU42000_L=100MM RTD Thermometer TR11 Endress+Hauser RTD Thermometer TR11 Chi tiết Giỏ hàng
TR10-ABA1CASX42000_L=160MM RTD Thermometer Endress+Hauser RTD Thermometer Chi tiết Giỏ hàng
TR11-ABACASX42000_L=230MM RTD Thermometer Endress+Hauser RTD Thermometer Chi tiết Giỏ hàng
TMR35-A1AAADAB1AAAHC Easytemp TMR35, compact thermometer Endress+Hauser Easytemp TMR35, compact thermometer Chi tiết Giỏ hàng
TMR35-A1AAADAB1AAA Easytemp TMR35, compact thermometer Endress+Hauser Easytemp TMR35, compact thermometer Chi tiết Giỏ hàng
TA541-2A19YUCPB1B0 Thermowell TA541 Endress+Hauser Thermowell TA541 Chi tiết Giỏ hàng
TM401-AA1D1E1A13A40A23AR1A1+C1 iTHERM TM401 Endress+Hauser iTHERM TM401 Measuring range is in Celcius, -50 to 200°C Chi tiết Giỏ hàng
TM411-AA2AC1D2CB1C1A80 A0A014A1C1A12BA1A1A1 +C1 iTHERM TM411 Endress+Hauser iTHERM TM411 Chi tiết Giỏ hàng
TMR35-A1AAACAB1AAA Easytemp TMR35, compact thermometer Endress+Hauser Easytemp TMR35, compact thermometer Chi tiết Giỏ hàng
TMT142R-M4A22531X2 Omnigrad S TMT142R, RTD Thermometer Endress+Hauser Omnigrad S TMT142R, RTD Thermometer Chi tiết Giỏ hàng
TMT180-A113ADA iTEMP TMT180, Head Transmitter Pt100 Endress+Hauser iTEMP TMT180, Head Transmitter Pt100 Chi tiết Giỏ hàng
TR10-ABA1CASX42000 RTD Thermometer TR10, L=160 Endress+Hauser RTD Thermometer TR10, L=160 Chi tiết Giỏ hàng
TR11-ABACASU42000 RTD Thermometer TR11 Endress+Hauser RTD Thermometer TR11 Chi tiết Giỏ hàng
3051CD1A02A1AM5B1DFK8H2Q4 Pressure Transmitter Emerson Pressure Transmitter Chi tiết Giỏ hàng
644HAK1J6M5C4Q4 Temperature Transmitter Emerson Temperature Transmitter Chi tiết Giỏ hàng
0065C32J0110N0420I1TB Resistance Thermometer Rosemount Resistance Thermometer, PT100, Ohm RTD standard Chi tiết Giỏ hàng
648DX1E1I1WA3WK1B5M5G2 TEMPERATURE TRANSMITTERS Rosemount TEMPERATURE TRANSMITTERS Chi tiết Giỏ hàng
12719308 SENSOR WIKA SENSOR type: W1011A10-Z-ZFWPA-2AZSA1 Chi tiết Giỏ hàng


Hỗ trợ trực tuyến

Đăng ký nhận bản tin

Tỷ giá

Lượng truy cập


Đang online

103

Hôm qua

21929

Hôm nay

30586

Lượt truy cập

20.371.929

facebookgoogle+twitterYoutube

Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu (EUTC)

602/51D đường Điện Biên Phủ, Phường 22,Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Tel: (0084) 28. 3514 6818 - Fax: (0084) 28. 3514 6819
Email: info@eutc.com.vn