Mã sản phẩm Tên sản phẩm Nhà cung cấp Mô tả
EUTC TMT121-A31AB EUTC_iTEMP TMT121, DIN rail PCP Endress+Hauser EUTC mô tả:_Temperature transmitter, PC-programmable. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanic isolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Rail IEC 60715. Width: 22.5mm. UL listed. GL (German Llyod) Marine.
EUTC_iTEMP TMT121, DIN rail PCP

EUTC_iTEMP TMT121, DIN rail PCP

Mã: EUTC TMT121-A31AB
Nhà cung cấp: Endress+Hauser Giá: Liên hệ
EUTC TR45-BF5X1S2HAG00060017920 EUTC_**RTD Thermometer TR45 Endress+Hauser EUTC mô tả:_**RTD Thermometer TR45 with hygienic process connection. Replaceable insert. Range: -50...400oC. (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR10-ABA1CASXC3000 EUTC_RTD Thermometer TR10 Endress+Hauser EUTC mô tả:_RTD Thermometer TR10 to screw in. Thermowell acc. DIN 43772/2G+3G. Replaceable insert, MgO. max. measuring range: -200...600 oC. (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TMT122-A1KBA EUTC_iTEMP TMT122, DIN rail HART Endress+Hauser EUTC mô tả:_Temperature transmitter, HART protocol. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, SIL2, galvanic isolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Rail IEC 60715. Wide: 22.5mm. UL listed. GL (German Llyod) Marine. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR10-ABA1CASF4A001 EUTC_RTD Thermometer TR10 Endress+Hauser EUTC mô tả:_RTD Thermometer TR10 to screw in. Thermowell acc. DIN 43772/2G+3G. Replaceable insert, MgO. max.measuring range: -200...+600oC. (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR10-ABA1CASF4A002 EUTC_RTD Thermometer TR10 Endress+Hauser EUTC mô tả:_RTD Thermometer TR10 to screw in. Thermowell acc. DIN 43772/2G+3G. Replaceable insert, MgO. max.measuring range: -200...+600oC. (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TPR100-AAH1H30B0 EUTC_Insert TPR100 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Mineral insulated cable (MgO). Replaceable insert acc.EN60751. max. measuring range: -200...600oC (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TPR100-AAE2F7000 EUTC_Insert TPR100 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Mineral insulated cable (MgO). Replaceable insert acc.EN60751. max. measuring range: -200...600oC (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TPR100-AAE1H70B0 EUTC_Insert TPR100 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Mineral insulated cable (MgO). Replaceable insert acc.EN60751. max. measuring range: -200...600oC (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TPR100-AXX1H70B0 EUTC_Insert TPR100 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Mineral insulated cable (MgO). Replaceable insert acc.EN60751. max. measuring range: -200...600oC (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TPR100-AXX1F70A0 EUTC_Insert TPR100 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Mineral insulated cable (MgO). Replaceable insert acc.EN60751. max. measuring range: -200...600oC (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TPR100-AAG2F7000 EUTC_Insert TPR100 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Mineral insulated cable (MgO). Replaceable insert acc.EN60751. max. measuring range: -200...600oC (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TPR100-AXX1C7000 EUTC_Insert TPR100 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Mineral insulated cable (MgO). Replaceable insert acc.EN60751. max. measuring range: -200...600oC (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TPR100-AXX2F7000 EUTC_Insert TPR100 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Mineral insulated cable (MgO). Replaceable insert acc.EN60751. max. measuring range: -200...600oC (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR11-ABBCASXC3000 EUTC_RTD Thermometer TR11 Endress+Hauser EUTC mô tả:_RTD Thermometer TR11 to screw in, without neck. Thermowell acc. DIN 43772/2G+3G. Replaceable insert, MgO. max. measuring range: -200...600 oC. (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TMT122-AAAAA EUTC_iTEMP TMT122, DIN rail HART Endress+Hauser EUTC mô tả:_Temperature transmitter, HART protocol. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, SIL2, galvanic isolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Rail IEC 60715. Wide: 22.5mm. UL listed. GL (German Llyod) Marine. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TPR100-AAC3CH000 EUTC_Insert TPR100 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Mineral insulated cable (MgO). Replaceable insert acc.EN60751. max. measuring range: -200...600oC (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TPR100-AAH2FF000 EUTC_Insert TPR100 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Mineral insulated cable (MgO). Replaceable insert acc.EN60751. max. measuring range: -200...600oC (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TPR100-AXX2CH000 EUTC_Insert TPR100 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Mineral insulated cable (MgO). Replaceable insert acc.EN60751. max. measuring range: -200...600oC (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TPR100-EXX2CA000 EUTC_Insert TPR100 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Mineral insulated cable (MgO). Replaceable insert acc.EN60751. max. measuring range: -200...600oC (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TPR100-EXX2FA000 EUTC_Insert TPR100 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Mineral insulated cable (MgO). Replaceable insert acc.EN60751. max. measuring range: -200...600oC (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TPR100-EXX2FA000 L 464mm EUTC_Insert TPR100 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Mineral insulated cable (MgO). Replaceable insert acc.EN60751. max. measuring range: -200...600oC (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TPR100-EXX2FA000 L 564mm EUTC_Insert TPR100 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Mineral insulated cable (MgO). Replaceable insert acc.EN60751. max. measuring range: -200...600oC (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TPR100-EXX2FA000 L 664mm EUTC_Insert TPR100 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Mineral insulated cable (MgO). Replaceable insert acc.EN60751. max. measuring range: -200...600oC (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR10-AAA1CASDCC000 EUTC_RTD Thermometer TR10 Endress+Hauser EUTC mô tả:_RTD Thermometer TR10 to screw in. Thermowell acc. DIN 43772/2G+3G. Replaceable insert, MgO. max. measuring range: -200...600 oC. (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR10-AAA1CATD43000 EUTC_RTD Thermometer TR10 Endress+Hauser EUTC mô tả:_RTD Thermometer TR10 to screw in. Thermowell acc. DIN 43772/2G+3G. Replaceable insert, MgO. max. measuring range: -200...600 oC. (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR10-ABA1CASF4A000 EUTC_RTD Thermometer TR10 Endress+Hauser EUTC mô tả:_RTD Thermometer TR10 to screw in. Thermowell acc. DIN 43772/2G+3G. Replaceable insert, MgO. max. measuring range: -200...600 oC. (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR10-ABA1CASFCA000 EUTC_RTD Thermometer TR10 Endress+Hauser EUTC mô tả:_RTD Thermometer TR10 to screw in. Thermowell acc. DIN 43772/2G+3G. Replaceable insert, MgO. max. measuring range: -200...600 oC. (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR10-ABA3CASD56000 EUTC_RTD Thermometer TR10 Endress+Hauser EUTC mô tả:_RTD Thermometer TR10 to screw in. Thermowell acc. DIN 43772/2G+3G. Replaceable insert, MgO. max. measuring range: -200...600 oC. (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR10-ABA3CASDD6000 EUTC_RTD Thermometer TR10 Endress+Hauser EUTC mô tả:_RTD Thermometer TR10 to screw in. Thermowell acc. DIN 43772/2G+3G. Replaceable insert, MgO. max. measuring range: -200...600 oC. (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng


Hỗ trợ trực tuyến

Đăng ký nhận bản tin

Tỷ giá

Lượng truy cập


Đang online

25

Hôm qua

33019

Hôm nay

11016

Lượt truy cập

20.281.591

facebookgoogle+twitterYoutube

Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu (EUTC)

602/51D đường Điện Biên Phủ, Phường 22,Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Tel: (0084) 28. 3514 6818 - Fax: (0084) 28. 3514 6819
Email: info@eutc.com.vn