Mã sản phẩm Tên sản phẩm Nhà cung cấp Mô tả

Mã:
Nhà cung cấp: Giá: Liên hệ
EUTC FMB70-AAA1PB2M2CAA EUTC_Deltapilot S FMB70 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Digital pressure transmitter, hydrostatic. Sensor: CONTITE, flush mounted. High-Performance. Typ. Linear. +/-0.1%, (max TD 100:1). Modular transmitter. High long term stability. :: Safe humidity protect.,climate proof. :: High reliability through process monitoring. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMB70-ABA1PB2M3CAA EUTC_Deltapilot S FMB70 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Digital pressure transmitter, hydrostatic. Sensor: CONTITE, flush mounted. High-Performance. Typ. Linear. +/-0.1%, (max TD 100:1). Modular transmitter. High long term stability. :: Safe humidity protect.,climate proof. :: High reliability through process monitoring. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMB70-ABR1CA200CAG EUTC_Deltapilot S FMB70 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Digital pressure transmitter, hydrostatic. Sensor: CONTITE, flush mounted. High-Performance. Typ. Linear. +/-0.1%, (max TD 100:1). Modular transmitter. High long term stability. :: Safe humidity protect.,climate proof. :: High reliability through process monitoring. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMB70-ABR1FB200CAA EUTC_Deltapilot S FMB70 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Digital pressure transmitter, hydrostatic. Sensor: CONTITE, flush mounted. High-Performance. Typ. Linear. +/-0.1%, (max TD 100:1). Modular transmitter. High long term stability. :: Safe humidity protect.,climate proof. :: High reliability through process monitoring. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMB70-ABR1H1200CAA EUTC_Deltapilot S FMB70 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Digital pressure transmitter, hydrostatic. Sensor: CONTITE, flush mounted. High-Performance. Typ. Linear. +/-0.1%, (max TD 100:1). Modular transmitter. High long term stability. :: Safe humidity protect.,climate proof. :: High reliability through process monitoring. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMB70-ABR1HA200CAG EUTC_Deltapilot S FMB70 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Digital pressure transmitter, hydrostatic. Sensor: CONTITE, flush mounted. High-Performance. Typ. Linear. +/-0.1%, (max TD 100:1). Modular transmitter. High long term stability. :: Safe humidity protect.,climate proof. :: High reliability through process monitoring. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMB70-ABR1M12TRCAA EUTC_Deltapilot S FMB70 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Digital pressure transmitter, hydrostatic. Sensor: CONTITE, flush mounted. High-Performance. Typ. Linear. +/-0.1%, (max TD 100:1). Modular transmitter. High long term stability. :: Safe humidity protect.,climate proof. :: High reliability through process monitoring. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMB70-ABR1P12TRCAA EUTC_Deltapilot S FMB70 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Digital pressure transmitter, hydrostatic. Sensor: CONTITE, flush mounted. High-Performance. Typ. Linear. +/-0.1%, (max TD 100:1). Modular transmitter. High long term stability. :: Safe humidity protect.,climate proof. :: High reliability through process monitoring. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMB70-ABR1PB200CAA EUTC_Deltapilot S FMB70 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Digital pressure transmitter, hydrostatic. Sensor: CONTITE, flush mounted. High-Performance. Typ. Linear. +/-0.1%, (max TD 100:1). Modular transmitter. High long term stability. :: Safe humidity protect.,climate proof. :: High reliability through process monitoring. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMB70-ABR1PB2TDCAA EUTC_Deltapilot S FMB70 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Digital pressure transmitter, hydrostatic. Sensor: CONTITE, flush mounted. High-Performance. Typ. Linear. +/-0.1%, (max TD 100:1). Modular transmitter. High long term stability. :: Safe humidity protect.,climate proof. :: High reliability through process monitoring. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMB70-ABR1PB2TRCAA EUTC_Deltapilot S FMB70 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Digital pressure transmitter, hydrostatic. Sensor: CONTITE, flush mounted. High-Performance. Typ. Linear. +/-0.1%, (max TD 100:1). Modular transmitter. High long term stability. :: Safe humidity protect.,climate proof. :: High reliability through process monitoring. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMB70-ACA1FA21GCAA EUTC_Deltapilot S FMB70 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Digital pressure transmitter, hydrostatic. Sensor: CONTITE, flush mounted. High-Performance. Typ. Linear. +/-0.1%, (max TD 100:1). Modular transmitter. High long term stability. :: Safe humidity protect.,climate proof. :: High reliability through process monitoring. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMB70-ACR1FA200CAA EUTC_Deltapilot S FMB70 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Digital pressure transmitter, hydrostatic. Sensor: CONTITE, flush mounted. High-Performance. Typ. Linear. +/-0.1%, (max TD 100:1). Modular transmitter. High long term stability. :: Safe humidity protect.,climate proof. :: High reliability through process monitoring. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMB70-ACR1MA200CAA EUTC_Deltapilot S FMB70 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Digital pressure transmitter, hydrostatic. Sensor: CONTITE, flush mounted. High-Performance. Typ. Linear. +/-0.1%, (max TD 100:1). Modular transmitter. High long term stability. :: Safe humidity protect.,climate proof. :: High reliability through process monitoring. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMB70-ARC1M1200CAA EUTC_Deltapilot S FMB70 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Digital pressure transmitter, hydrostatic. Sensor: CONTITE, flush mounted. High-Performance. Typ. Linear. +/-0.1%, (max TD 100:1). Modular transmitter. High long term stability. :: Safe humidity protect.,climate proof. :: High reliability through process monitoring. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMB70-UCA1C1200CAA EUTC_Deltapilot S FMB70 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Digital pressure transmitter, hydrostatic. Sensor: CONTITE, flush mounted. High-Performance. Typ. Linear. +/-0.1%, (max TD 100:1). Modular transmitter. High long term stability. :: Safe humidity protect.,climate proof. :: High reliability through process monitoring. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMB70-UCA1F1200CAA EUTC_Deltapilot S FMB70 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Digital pressure transmitter, hydrostatic. Sensor: CONTITE, flush mounted. High-Performance. Typ. Linear. +/-0.1%, (max TD 100:1). Modular transmitter. High long term stability. :: Safe humidity protect.,climate proof. :: High reliability through process monitoring. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMB70-UCA1H1200CAA EUTC_Deltapilot S FMB70 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Digital pressure transmitter, hydrostatic. Sensor: CONTITE, flush mounted. High-Performance. Typ. Linear. +/-0.1%, (max TD 100:1). Modular transmitter. High long term stability. :: Safe humidity protect.,climate proof. :: High reliability through process monitoring. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC PMC45-RE11P J1AH4 EUTC_***Cerabar M PMC45 Endress+Hauser EUTC mô tả:_***Cerabar M PMC45 Out of Production, replaced by model PMC51 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC PMC45-RE11P1J1AH1 EUTC_***Cerabar M PMC45 Endress+Hauser EUTC mô tả:_***Cerabar M PMC45 Out of Production, replaced by model PMC51 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC PMC45-RE11P1J1AH4 EUTC_***Cerabar M PMC45 Endress+Hauser EUTC mô tả:_***Cerabar M PMC45 Out of Production, replaced by model PMC51 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC PMC45-RE11PBJ1AH1 EUTC_***Cerabar M PMC45 Endress+Hauser EUTC mô tả:_***Cerabar M PMC45 Out of Production, replaced by model PMC51 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMD76-ACJ7FBDBAA EUTC_Deltabar S FMD76 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Deltabar S FMD76 Model hết SX, Model thay thế: PMD75, PMD75, PMD75 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMD77-ACJ7FB1DBAAA EUTC_Deltabar S FMD77 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Deltabar S FMD77 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMD78-AAA7F12UFAUA EUTC_Deltabar S FMD78 Endress+Hauser EUTC mô tả:_FMD78-15H47/0 Deltabar S FMD78 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMD78-ABR7M11B31AA EUTC_Deltabar S FMD78 Endress+Hauser EUTC mô tả:_52017195 Deltabar S FMD78 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMD78-ACA7FB1MT2AA EUTC_Deltabar S FMD78 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Differential Pressure Transmitter Type DELTABAR FMD 531 Span 500mBar, PN max 25bar, 12-36VDC, Output 4-20mA Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMD78-ACJ7LB1TD1AA EUTC_Deltabar S FMD78 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Deltabar S FMD78, Fill Fluid: 10 m Chi tiết Giỏ hàng
EUTC PMC131-A11F1A1K EUTC_Cerabar T PMC131 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Cerabar T PMC131 Pressure transmitter, capacitive. Measuring membrane: ceramic. :: Longterm stable + overload resistant. Output: 4-20mA passive, 2-wire. Linearity +/-0,5% sensor range. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC PMC131-A11F1A1Q EUTC_Cerabar T PMC131 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Cerabar T PMC131 Pressure transmitter, capacitive. Measuring membrane: ceramic. :: Longterm stable + overload resistant. Output: 4-20mA passive, 2-wire. Linearity +/-0,5% sensor range. Chi tiết Giỏ hàng


Hỗ trợ trực tuyến

Đăng ký nhận bản tin

Tỷ giá

Lượng truy cập


Đang online

99

Hôm qua

21929

Hôm nay

7596

Lượt truy cập

20.348.939

facebookgoogle+twitterYoutube

Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu (EUTC)

602/51D đường Điện Biên Phủ, Phường 22,Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Tel: (0084) 28. 3514 6818 - Fax: (0084) 28. 3514 6819
Email: info@eutc.com.vn