Mã sản phẩm Tên sản phẩm Nhà cung cấp Mô tả

Mã:
Nhà cung cấp: Giá: Liên hệ
EUTC FMI51-A1BGGJB3E1A EUTC_Liquicap M FMI51 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Level measurement, capacitive. Rod probe, fully insulated. Application: liquids. Total length of probe L = L1+L3. :: Precalibrated 0-100% at factory for conductive liquids. :: Fast measurement reaction time. :: Longtime stable tightness. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMI51-A1BTDJB1A1A EUTC_Liquicap M FMI51 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Level measurement, capacitive. Rod probe, fully insulated. Application: liquids. Total length of probe L = L1+L3. :: Precalibrated 0-100% at factory for conductive liquids. :: Fast measurement reaction time. :: Longtime stable tightness. Chi tiết Giỏ hàng
EUTCFMI51-A1BTDJB1A1A EUTC_Liquicap M FMI51 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Level measurement, capacitive. Rod probe, fully insulated. Application: liquids. Total length of probe L = L1+L3. :: Precalibrated 0-100% at factory for conductive liquids. :: Fast measurement reaction time. :: Longtime stable tightness. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 71035520 EUTC_Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 20m Endress+Hauser EUTC mô tả:_Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 20m Chi tiết Giỏ hàng
EUTC CCA250-A1 EUTC_FLOWFIT-W CCA250 Endress+Hauser EUTC mô tả:_FLOWFIT-W CCA250 Flow assembly, CCS sensors Sensor slots: 1x desinfection sensor, 2xpH/ORP Body: plexiglass PMMA, Flow indication, Flow control P_use 1bar, P_in max 4bar Temperature 0-45oC, non-freezing Application: water, water works, Desinfection, water quality control Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 11362Z-A8AA1A11EB EUTC_Double rod probe 11362Z Endress+Hauser EUTC mô tả:_Point level switch, conductive. Application: conductive liquids. :: Millimeter precision switch point. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 11371-111 EUTC_Conductive point level detectionOne rod probe 11371 Endress+Hauser EUTC mô tả:_9Point level detection of conductive liquids in the food industry Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 11371-112 EUTC_Conductive point level detectionOne rod probe 11371 Endress+Hauser EUTC mô tả:_9Point level detection of conductive liquids in the food industry Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 11371-113 EUTC_Conductive point level detectionOne rod probe 11371 Endress+Hauser EUTC mô tả:_9Point level detection of conductive liquids in the food industry Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 11371-123 EUTC_Conductive point level detectionOne rod probe 11371 Endress+Hauser EUTC mô tả:_9Point level detection of conductive liquids in the food industry Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 11375Z-RXG1A1A3 EUTC_One rod probe 11375Z Endress+Hauser EUTC mô tả:_Point level switch, conductive. Application: conductive liquids. :: Millimeter precision switch point. :: Simple rod shortening. :: Suitable on narrow mount. condition. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMI51-A2BTDJB2A1A EUTC_Liquicap M FMI51 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Level measurement, capacitive. Rod probe, fully insulated. Application: liquids. Total length of probe L = L1+L3. :: Precalibrated 0-100% at factory for conductive liquids. :: Fast measurement reaction time. :: Longtime stable tightness. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMI52-A1AGEJB2A1A EUTC_Liquicap M FMI52 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Liquicap M FMI52 Level measurement, capacitive. Rope probe, fully insulated. Application: liquids. Total length of probe L = L1+L3. :: Precalibrated 0-100% at factory for conductive liquids. :: Fast measurement reaction time. :: Longtime stable tightness. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMX167-A1AME1B7 EUTC_Waterpilot FMX167 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Level measurement, hydrostatic. Level probe. Process membrane: CERAPHIRE, dry,rugged. Output 4-20mA analog Typ. ref. accuracy +/-0.2% :: Integrated overvoltage protection. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMX167-A1BMD1AA EUTC_Waterpilot FMX167 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Level measurement, hydrostatic. Level probe. Process membrane: CERAPHIRE, dry,rugged. Output 4-20mA analog Typ. ref. accuracy +/-0.2% :: Integrated overvoltage protection. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMX167-A1BME1B7 EUTC_Waterpilot FMX167 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Level measurement, hydrostatic. Level probe. Process membrane: CERAPHIRE, dry,rugged. Output 4-20mA analog Typ. ref. accuracy +/-0.2% :: Integrated overvoltage protection. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMX167-A1BME1C3 EUTC_Waterpilot FMX167 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Level measurement, hydrostatic. Level probe. Process membrane: CERAPHIRE, dry,rugged. Output 4-20mA analog Typ. ref. accuracy +/-0.2% :: Integrated overvoltage protection. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMX167-A2AMD1A7 EUTC_Waterpilot FMX167 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Level measurement, hydrostatic. Level probe. Process membrane: CERAPHIRE, dry,rugged. Output 4-20mA analog Typ. ref. accuracy +/-0.2% :: Integrated overvoltage protection. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMX167-F1AME1B7 EUTC_Waterpilot FMX167 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Level measurement, hydrostatic. Level probe. Process membrane: CERAPHIRE, dry,rugged. Output 4-20mA analog Typ. ref. accuracy +/-0.2% :: Integrated overvoltage protection. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FTL50H-AGW2AC2G6A EUTC_Liquiphant M FTL50H Endress+Hauser EUTC mô tả:_Point Level/density, vibronic. Food + Life Sciences. Polished surface. Application: liquids. Point Level: :: Millimeter precision switch point. :: Application safety: Independent of liquid attribute. Independent of built up. Density: Continuous measurement. :: Measure directly in the tank / pipe. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FTL50H-AMA2AC2G6A EUTC_Liquiphant M FTL50H Endress+Hauser EUTC mô tả:_Point Level/density, vibronic. Food + Life Sciences. Polished surface. Application: liquids. Point Level: :: Millimeter precision switch point. :: Application safety: Independent of liquid attribute. Independent of built up. Density: Continuous measurement. :: Measure directly in the tank / pipe. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FTL50H-ATE2ACAE6A EUTC_Liquiphant M FTL50H Endress+Hauser EUTC mô tả:_Point Level/density, vibronic. Food + Life Sciences. Polished surface. Application: liquids. Point Level: :: Millimeter precision switch point. :: Application safety: Independent of liquid attribute. Independent of built up. Density: Continuous measurement. :: Measure directly in the tank / pipe. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FTL50H-AUE2AD2G6A EUTC_Liquiphant M FTL50H Endress+Hauser EUTC mô tả:_Point Level/density, vibronic. Food + Life Sciences. Polished surface. Application: liquids. Point Level: :: Millimeter precision switch point. :: Application safety: Independent of liquid attribute. Independent of built up. Density: Continuous measurement. :: Measure directly in the tank / pipe. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FTL50H-AWE2AC2G6A EUTC_Liquiphant M FTL50H Endress+Hauser EUTC mô tả:_Point Level/density, vibronic. Food + Life Sciences. Polished surface. Application: liquids. Point Level: :: Millimeter precision switch point. :: Application safety: Independent of liquid attribute. Independent of built up. Density: Continuous measurement. :: Measure directly in the tank / pipe. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FTL50H-AWE2AD2E3A EUTC_Liquiphant M FTL50H Endress+Hauser EUTC mô tả:_Point Level/density, vibronic. Food + Life Sciences. Polished surface. Application: liquids. Point Level: :: Millimeter precision switch point. :: Application safety: Independent of liquid attribute. Independent of built up. Density: Continuous measurement. :: Measure directly in the tank / pipe. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FTM51-5AG2M4AH2AA EUTC_Soliphant M FTM51 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Soliphant M FTM51 Point level switch, vibronic. Application: solids. Extension tube. Material: 316L. Grain size <=10mm. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR44-BF5GAS2HB2000 EUTC_RTD Thermometer TR44 Endress+Hauser EUTC mô tả:_with hygienic process connection. Fixed insert. Range: -50...200oC. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR44-BM8AAS2HA2C00 EUTC_RTD Thermometer TR44 Endress+Hauser EUTC mô tả:_RTD Thermometer TR44 with hygienic process connection. Fixed insert. Range: -50...200oC. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR44-CD5ABS2HRR000 EUTC_RTD Thermometer TR44 Endress+Hauser EUTC mô tả:_with hygienic process connection. Fixed insert. Range: -50...200oC. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR44-ND8EAS2HA4000 EUTC_RTD Thermometer TR44 Endress+Hauser EUTC mô tả:_with hygienic process connection. Fixed insert. Range: -50...200oC. Chi tiết Giỏ hàng


Hỗ trợ trực tuyến

Đăng ký nhận bản tin

Tỷ giá

Lượng truy cập


Đang online

83

Hôm qua

25471

Hôm nay

20604

Lượt truy cập

20.340.018

facebookgoogle+twitterYoutube

Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu (EUTC)

602/51D đường Điện Biên Phủ, Phường 22,Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Tel: (0084) 28. 3514 6818 - Fax: (0084) 28. 3514 6819
Email: info@eutc.com.vn