Mã sản phẩm Tên sản phẩm Nhà cung cấp Mô tả

Mã:
Nhà cung cấp: Giá: Liên hệ
EUTC TR45-BF5A1S2HK4000 EUTC_RTD Thermometer TR45 Endress+Hauser EUTC mô tả:_RTD Thermometer TR45 with hygienic process connection. Replaceable insert. Range: -50...400oC. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR45-BF5A1S3HG0000 EUTC_RTD Thermometer TR45 Endress+Hauser EUTC mô tả:_RTD Thermometer TR45 with hygienic process connection. Replaceable insert. Range: -50...400oC. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR45-BF5X1R3HA000A EUTC_RTD Thermometer TR45 Endress+Hauser EUTC mô tả:_RTD Thermometer TR45 with hygienic process connection. Replaceable insert. Range: -50...400oC. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR45-BF5X1R3HG000A EUTC_RTD Thermometer TR45 Endress+Hauser EUTC mô tả:_RTD Thermometer TR45 with hygienic process connection. Replaceable insert. Range: -50...400oC. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC DTT31-A1C111DE2AAB EUTC_Flowphant T DTT31 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Flowphant T DTT31 Flow switch, intelligent, programmable. Sensor: Caloriometric principle. Protection: IP65. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC DTT31-A2A111AB2CAA EUTC_Flowphant T DTT31 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Flowphant T DTT31 Flow switch, intelligent, programmable. Sensor: Caloriometric principle. Protection: IP65. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC DTT31-A2A111AB2CAB EUTC_Flowphant T DTT31 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Flowphant T DTT31 Flow switch, intelligent, programmable. Sensor: Caloriometric principle. Protection: IP65. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC DTT31-A2A111AE2AAB EUTC_Flowphant T DTT31 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Flowphant T DTT31 Flow switch, intelligent, programmable. Sensor: Caloriometric principle. Protection: IP65. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC DTT35-A1A111DB2BAA EUTC_Flowphant T DTT35 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Flowphant T DTT35 Flow switch, intelligent, programmable. Sensor: Caloriometric principle Protection: IP65. :: Hygienic applications. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC DTT35-A2A111MB2CAB EUTC_Flowphant T DTT35 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Flowphant T DTT35 Flow switch, intelligent, programmable. Sensor: Caloriometric principle Protection: IP65. :: Hygienic applications. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FDU90-RG2AB EUTC_Prosonic S FDU90 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic S FDU90 Level, ultrasonic, contactless. Sensor for connection to FMU90/FMU95. Application: liquids, solids. Sensor: PVDF. Measuring range: 3m/9ft (liquid), 1,2m/3ft (solid). Temperature: -40...80oC/176oF. Pressure: 4bar/60psi abs. Blocking distance: 7cm/0,3ft. Protection class IP68 NEMA6P. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FDU90-RG2AA EUTC_Prosonic S FDU90 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic S FDU90 Level, ultrasonic, contactless. Sensor for connection to FMU90/FMU95. Application: liquids, solids. Sensor: PVDF. Measuring range: 3m/9ft (liquid), 1,2m/3ft (solid). Temperature: -40...80oC/176oF. Pressure: 4bar/60psi abs. Blocking distance: 7cm/0,3ft. Protection class IP68 NEMA6P. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FDU90-RG2AAZ1 EUTC_Prosonic S FDU90 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic S FDU90 Level, ultrasonic, contactless. Sensor for connection to FMU90/FMU95. Application: liquids, solids. Sensor: PVDF. Measuring range: 3m/9ft (liquid), 1,2m/3ft (solid). Temperature: -40...80oC/176oF. Pressure: 4bar/60psi abs. Blocking distance: 7cm/0,3ft. Protection class IP68 NEMA6P. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FDU90-RG6AA EUTC_Prosonic S FDU90 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic S FDU90 Level, ultrasonic, contactless. Sensor for connection to FMU90/FMU95. Application: liquids, solids. Sensor: PVDF. Measuring range: 3m/9ft (liquid), 1,2m/3ft (solid). Temperature: -40...80oC/176oF. Pressure: 4bar/60psi abs. Blocking distance: 7cm/0,3ft. Protection class IP68 NEMA6P. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FDU90-RN2A1 EUTC_Prosonic S FDU90 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic S FDU90 Level, ultrasonic, contactless. Sensor for connection to FMU90/FMU95. Application: liquids, solids. Sensor: PVDF. Measuring range: 3m/9ft (liquid), 1,2m/3ft (solid). Temperature: -40...80oC/176oF. Pressure: 4bar/60psi abs. Blocking distance: 7cm/0,3ft. Protection class IP68 NEMA6P. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FDU90-RN2AA EUTC_Prosonic S FDU90 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic S FDU90 Level, ultrasonic, contactless. Sensor for connection to FMU90/FMU95. Application: liquids, solids. Sensor: PVDF. Measuring range: 3m/9ft (liquid), 1,2m/3ft (solid). Temperature: -40...80oC/176oF. Pressure: 4bar/60psi abs. Blocking distance: 7cm/0,3ft. Protection class IP68 NEMA6P. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FDU91-RG1AA EUTC_Prosonic S FDU91 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic S FDU91 Level, ultrasonic, contactless. Sensor for connection to FMU90/FMU95. Application: liquids, solids. Sensor: PVDF. Measuring range: 10m/32ft (liquid), 5m/16ft (solid). Max -40...80oC/176oF. Max 4bar/60psi abs. Blocking distance: 30cm/1ft. :: High availability: Self cleaning effect of sensor membrane. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FDU91-UN4AA EUTC_Prosonic S FDU91 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic S FDU91 Level, ultrasonic, contactless. Sensor for connection to FMU90/FMU95. Application: liquids, solids. Sensor: PVDF. Measuring range: 10m/32ft (liquid), 5m/16ft (solid). Max -40...80oC/176oF. Max 4bar/60psi abs. Blocking distance: 30cm/1ft. :: High availability: Self cleaning effect of sensor membrane. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FDU96-RG1A EUTC_Prosonic S FDU96 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic S FDU96 Model hết SX, Model thay thế: FMR56, FDU95 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMB50-AA21RA1FGJTRJB3U+AAZ1 EUTC_Deltapilot M FMB50 Endress+Hauser EUTC mô tả:EUTC_FMB50-4DW5/101 Deltapilot M FMB50 Level, hydrostatic. Compact, flush mounted. Application: liquids. Membrane: CONTITE, welded, climate proof. :: Easiest on-site operation. :: Modular. Chi tiết Giỏ hàng
FMB50-AA21RA1FGJTRJB3U+AAZ1 EUTC_Deltapilot M FMB50 Endress+Hauser EUTC mô tả:_71086214 FMB50-4DW5/125 Deltapilot M FMB50 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMB50-4DW5-160 EUTC_Deltapilot M FMB50 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Deltapilot M FMB50 FMB50-AA21RA1FGJTRJB3U+AAZ1 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMB50-4DW5-173 EUTC_Deltapilot M FMB50 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Deltapilot M FMB50 FMB50-AA21RA1FGJTRJB3U+AAZ1 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMB50-4E11-101 EUTC_Deltapilot M FMB50 Endress+Hauser EUTC mô tả:_71086214 FMB50-AA21RA1HGJTRJB3U+AAZ1 Deltapilot M FMB50 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMB50-4E11-115 EUTC_Deltapilot M FMB50 Endress+Hauser EUTC mô tả:_71086214 FMB50-AA21RA1HGJTRJB3U+AAZ1 Deltapilot M FMB50 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMB50-4E11-139 EUTC_Deltapilot M FMB50 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Deltapilot M FMB50 FMB50-AA21RA1HGJTRJB3U+AAZ1 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMB50-4E11-142 EUTC_Deltapilot M FMB50 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Deltapilot M FMB50 FMB50-AA21RA1HGJTRJB3U+AAZ1 Chi tiết Giỏ hàng
FMB50-AA21RA1HGKTDJB3U+AAMB EUTC_Deltapilot M FMB50 Endress+Hauser EUTC mô tả:_71086214 FMB50-7V27/115 Deltapilot M FMB50 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMB50-AA21RA1FGDTRJB3U+AAZ1 EUTC_ Deltapilot M FMB50 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Level transmitter Deltapilot M Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMB50-AA21SA1HGJGGJB3UAA EUTC_ Deltapilot M FMB50 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Deltapilot M FMB50, FMB50-AJ75/101 Low range value 0 bar Upper range value 1,2 bar Chi tiết Giỏ hàng


Hỗ trợ trực tuyến

Đăng ký nhận bản tin

Tỷ giá

Lượng truy cập


Đang online

83

Hôm qua

21929

Hôm nay

7451

Lượt truy cập

20.348.794

facebookgoogle+twitterYoutube

Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu (EUTC)

602/51D đường Điện Biên Phủ, Phường 22,Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Tel: (0084) 28. 3514 6818 - Fax: (0084) 28. 3514 6819
Email: info@eutc.com.vn