Mã sản phẩm Tên sản phẩm Nhà cung cấp Mô tả

Mã:
Nhà cung cấp: Giá: Liên hệ
BWU2202 AS-i 3.0 Profibus Gateway with integrated Safety Monitor, 2 AS-i Master, 16 release circuits, power supply decoupling unit, 4 indepentent output switching elements, Ethernet diagnostics interface Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Profibus Gateway with integrated Safety Monitor, 2 AS-i Master, 16 release circuits, power supply decoupling unit, 4 indepentent output switching elements, Ethernet diagnostics interface Chi tiết Giỏ hàng
BWU2003 AS-i 3.0 Profibus Gateway with integrated Safety Monitor, 1 AS-i Master, 16 release circuits, 4 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Profibus Gateway with integrated Safety Monitor, 1 AS-i Master, 16 release circuits, 4 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Chi tiết Giỏ hàng
BWU2004 AS-i 3.0 Profibus Gateway with integrated Safety Monitor, 1 AS-i-Master, 16 release circuits, power supply decoupling unit, 4 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Profibus Gateway with integrated Safety Monitor, 1 AS-i-Master, 16 release circuits, power supply decoupling unit, 4 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Chi tiết Giỏ hàng
BWU2187 AS-i 3.0 PROFIBUS DP Gateway with integrated Safety Monitor, 1 AS-i Master, 16 release circuits, 2 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 PROFIBUS DP Gateway with integrated Safety Monitor, 1 AS-i Master, 16 release circuits, 2 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Chi tiết Giỏ hàng
BWU2188 AS-i 3.0 PROFIBUS DP Gateway with integrated Safety Monitor, 1 AS-i Master, 16 release circuits, power supply decoupling unit, 2 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 PROFIBUS DP Gateway with integrated Safety Monitor, 1 AS-i Master, 16 release circuits, power supply decoupling unit, 2 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Chi tiết Giỏ hàng
BWU2206 AS-i 3.0 PROFIBUS DP Gateway with integrated Safety Monitor, 1 AS-i Master, 16 release circuits, power supply decoupling unit, 4 indepentent output switching elements, Ethernet diagnostics interface Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 PROFIBUS DP Gateway with integrated Safety Monitor, 1 AS-i Master, 16 release circuits, power supply decoupling unit, 4 indepentent output switching elements, Ethernet diagnostics interface Chi tiết Giỏ hàng
BWU1703 AS-i 3.0 PROFIBUS DP Gateway in Stainless Steel, 2 Masters Net weight: 520g / unit. Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 PROFIBUS DP Gateway in Stainless Steel, 2 Masters Net weight: 520g / unit. Chi tiết Giỏ hàng
BWU1702 AS-i 3.0 PROFIBUS DP Gateway in Stainless Steel, 1 AS-i Master Net weight: 500g / unit. Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 PROFIBUS DP Gateway in Stainless Steel, 1 AS-i Master Net weight: 500g / unit. Chi tiết Giỏ hàng
BWU2227 AS-i 3.0 Profibus Gateway with integrated Safety Monitor, 2 AS-i Master, 16 release circuits, 4 independent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Profibus Gateway with integrated Safety Monitor, 2 AS-i Master, 16 release circuits, 4 independent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Chi tiết Giỏ hàng
BWU2234 AS-i 3.0 PROFIBUS DP Gateway in Stainless Steel, 2 Masters Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 PROFIBUS DP Gateway in Stainless Steel, 2 Masters Chi tiết Giỏ hàng


Hỗ trợ trực tuyến

Đăng ký nhận bản tin

Tỷ giá

Lượng truy cập


Đang online

110

Hôm qua

25471

Hôm nay

20451

Lượt truy cập

20.339.865

facebookgoogle+twitterYoutube

Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu (EUTC)

602/51D đường Điện Biên Phủ, Phường 22,Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Tel: (0084) 28. 3514 6818 - Fax: (0084) 28. 3514 6819
Email: info@eutc.com.vn