Mã sản phẩm Tên sản phẩm Nhà cung cấp Mô tả

Mã:
Nhà cung cấp: Giá: Liên hệ
EUTC FMB50-AA21SA1MGDTRJB3U EUTC_ Deltapilot M FMB50 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Deltapilot M FMB50 FMB50-AKD0/0 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMB50-AA21SA1PGJGGJB3UAA EUTC_ Deltapilot M FMB50 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Deltapilot M FMB50, FMB50-AJ54/101 Low range value 0 bar Upper range value 10 bar Chi tiết Giỏ hàng
FMB50-AA21SA1MGDTRJB3U EUTC_Deltapilot M FMB50 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Deltapilot M FMB50 EUTC FMB50-AKD0/0 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMG60-11B1Q1A1A EUTC_Gammapilot M FMG60 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Gammapilot M FMG60 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMG60-81H1M1D1A EUTC_Gammapilot M FMG60 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Gammapilot M FMG60 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMG60-81H1P1D1A EUTC_Gammapilot M FMG60 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Gammapilot M FMG60 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMG60-81H1R1D1A EUTC_Gammapilot M FMG60 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Gammapilot M FMG60 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMG60-81H1T1D1A EUTC_Gammapilot M FMG60 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Gammapilot M FMG60 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMG60-A1A1A1A1A EUTC_Gammapilot M FMG60 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Gammapilot M FMG60 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMG60-F1A1G1A1A EUTC_Gammapilot M FMG60 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Gammapilot M FMG60 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMG60-M1H1H1D1A EUTC_Gammapilot M FMG60 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Gammapilot M FMG60 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMP40-7KK2AEJB21JA EUTC_Levelflex M FMP40 Endress+Hauser EUTC mô tả:_***Levelflex M FMP40 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMP40-ABB2GRJB21AA EUTC_Levelflex M FMP40 Endress+Hauser EUTC mô tả:_52010437 Levelflex M FMP40 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMP40-ABB3GRJB11AA EUTC_Levelflex M FMP40 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Levelflex M FMP40 Probe length 28m Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMP40-ABB3GRJB21AA EUTC_Levelflex M FMP40 Endress+Hauser EUTC mô tả:_52010437 Levelflex M FMP40 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMP40-AKK3CFJB21AA EUTC_Levelflex M FMP40 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Levelflex M FMP40 Probe: configuration Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMP51-BGACCABAB3KEJ+OE EUTC_Levelflex FMP51 Endress+Hauser EUTC mô tả:_FMP51-3E720/0 Probe: configuration Levelflex FMP51 Chi tiết Giỏ hàng
FMP52-AAACBACATJK+AA EUTC_Levelflex FMP52 Endress+Hauser EUTC mô tả:_71082672 FMP52-3712/0 Levelflex FMP52 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMP52-AAACCAOACRK+LA EUTC_Levelflex FMP52 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Levelflex FMP52 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMP57-AAACCALCB3GGE+LA EUTC_Levelflex FMP57 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Levelflex FMP57 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMR240-15V1APJKA4A EUTC_Micropilot M FMR240 Endress+Hauser EUTC mô tả:_**Micropilot M FMR240 Level, radar, contactless. Horn antenna. Application: liquids/ solids (antenna 100mm). 2-wire connection. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMR240-A3E1CGJAA2A EUTC_Micropilot M FMR240 Endress+Hauser EUTC mô tả:_**Micropilot M FMR240 Level, radar, contactless. Horn antenna. Application: liquids/ solids (antenna 100mm). 2-wire connection. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMR240-A4V1ALJAA2A EUTC_Micropilot M FMR240 Endress+Hauser EUTC mô tả:_**Micropilot M FMR240 Level, radar, contactless. Horn antenna. Application: liquids/ solids (antenna 100mm). 2-wire connection. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMR245-ACCMKAA2A EUTC_Micropilot M FMR245 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Micropilot M FMR245 Level, radar contactless. Horn antenna, PTFE cladded, flush mounted. Application: liquids. 2-wire loop power. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMR245-AGCMKBA2A EUTC_Micropilot M FMR245 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Micropilot M FMR245 Level, radar contactless. Horn antenna, PTFE cladded, flush mounted. Application: liquids. 2-wire loop power. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMR250-ADE1GNJAA2M EUTC_Micropilot M FMR250 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Micropilot M FMR250 Level, radar, contactless. Application: solids. 2-wire connection. Incl. Setup-/diagnostic software. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMR250-ADE1XCJAA2K EUTC_Micropilot M FMR250 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Micropilot M FMR250 Level, radar, contactless. Application: solids. 2-wire connection. Incl. Setup-/diagnostic software. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMR250-AEE1XCJAA2K EUTC_Micropilot M FMR250 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Micropilot M FMR250 Level, radar, contactless. Application: solids. 2-wire connection. Incl. Setup-/diagnostic software. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMU30-AAHEAAGGF+RA EUTC_Prosonic T FMU30 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic T FMU30 Level transmitter, continuous. Ultrasonic, contactless. Housing F16 single compartment, plastic. Sensor enclosure: PP. Sensor membrane: EPDM. Process temperature: -20...60oC/ -4...140oF. 2-wire, 4-20mA. Process pressure: max 3bar abs. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMU30-AAHEABGHF EUTC_Prosonic T FMU30 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic T FMU30 Level transmitter, continuous. Ultrasonic, contactless. Housing F16 single compartment, plastic. Sensor enclosure: PP. Sensor membrane: EPDM. Process temperature: -20...60oC/ -4...140oF. 2-wire, 4-20mA. Process pressure: max 3bar abs. Chi tiết Giỏ hàng


Hỗ trợ trực tuyến

Đăng ký nhận bản tin

Tỷ giá

Lượng truy cập


Đang online

221

Hôm qua

28192

Hôm nay

25335

Lượt truy cập

20.262.890

facebookgoogle+twitterYoutube

Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu (EUTC)

602/51D đường Điện Biên Phủ, Phường 22,Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Tel: (0084) 28. 3514 6818 - Fax: (0084) 28. 3514 6819
Email: info@eutc.com.vn