Mã sản phẩm Tên sản phẩm Nhà cung cấp Mô tả
CM444-AAM41A5FF10BAA+AA Liquiline CM444 Endress+Hauser CM444-3XX4/0 Liquiline CM444
Liquiline CM444

Liquiline CM444

Mã: CM444-AAM41A5FF10BAA+AA
Nhà cung cấp: Endress+Hauser Giá: Liên hệ
EUTC CLM253-CD0010 EUTC_Liquisys M CLM253 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Liquisys M CLM253 Transmitter, conductivity. Field mounting: 247x170x115mm, IP65. Alarm output: relay. Display: 2-line, 6 languages. Calibration: CAL button. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC CLM223-ID0010 EUTC_Liquisys M CLM223 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Liquisys M CLM223 Transmitter, conductivity. Panel mounting: 96x96mm, front IP54. Alarm output: relay. Display: 2-line, 6 languages. Calibration: CAL button. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC CLM253-CD0005 EUTC_Liquisys M CLM253 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Liquisys M CLM253 Transmitter, conductivity. Field mounting: 247x170x115mm, IP65. Alarm output: relay. Display: 2-line, 6 languages. Calibration: CAL button. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC CCM223-EP0005 EUTC_Liquisys M CCM223 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Liquisys M CCM223 Transmitter, chlorine/chlorine dioxide. Panel mounting: 96x96mm, front IP54. Alarm output: relay. Display: 2-line, 6 languages. Calibration: CAL button. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC CCM253-EK0010 EUTC_Liquisys M CCM253 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Liquisys M CCM253 Transmitter, chlorine/chlorine dioxide. Field mounting: 247x170x115mm, IP65. Alarm output: relay. Display: 2-line, 6 languages. Calibration: CAL button. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC CCM253-EP8110 EUTC_Liquisys M CCM253 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Liquisys M CCM253 Transmitter, chlorine/chlorine dioxide. Field mounting: 247x170x115mm, IP65. Alarm output: relay. Display: 2-line, 6 languages. Calibration: CAL button. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC CCS120-51516342 EUTC_Analog total chlorine sensor CCS120 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Analog total chlorine sensor CCS120 Total chlorine sensor; amperometric Application: potable water; waste water; process water; pool Measuring range: 0,1-10 mg/l Temperature range: 5-45oC pH range: 5,5-9,5pH Chi tiết Giỏ hàng
EUTC CLD132-PMV130AA1 EUTC_Smartec S CLD132 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Smartec S CLD132 Measuring system, conductivity. Application: hygienic, food. CIP control, phase separation. Housing: stainless steel, IP67. Alarm output: relay. Display: 2-line, 6 languages. Sensor: inductive, 0.1-2000mS/cm. Process temp. max 125oC (short 140oC). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC CLD132-PSMS38AB1 EUTC_Smartec S CLD132 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Smartec S CLD132 Measuring system, conductivity. Application: hygienic, food. CIP control, phase separation. Housing: stainless steel, IP67. Alarm output: relay. Display: 2-line, 6 languages. Sensor: inductive, 0.1-2000mS/cm. Process temp. max 125oC (short 140oC). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC CLD132-WMV130AA1 EUTC_Smartec S CLD132 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Smartec S CLD132 Measuring system, conductivity. Application: hygienic, food. CIP control, phase separation. Housing: stainless steel, IP67. Alarm output: relay. Display: 2-line, 6 languages. Sensor: inductive, 0.1-2000mS/cm. Process temp. max 125oC (short 140oC). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC CLD132-WMV138AA2 EUTC_Smartec S CLD132 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Smartec S CLD132 Measuring system, conductivity. Application: hygienic, food. CIP control, phase separation. Housing: stainless steel, IP67. Alarm output: relay. Display: 2-line, 6 languages. Sensor: inductive, 0.1-2000mS/cm. Process temp. max 125oC (short 140oC). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC CLD132-WMV138HB1 EUTC_Smartec S CLD132 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Smartec S CLD132 Measuring system, conductivity. Application: hygienic, food. CIP control, phase separation. Housing: stainless steel, IP67. Alarm output: relay. Display: 2-line, 6 languages. Sensor: inductive, 0.1-2000mS/cm. Process temp. max 125oC (short 140oC). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC CLD134-PCS130AA1 EUTC_Smartec S CLD134 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Smartec S CLD134 Measuring system, conductivity Application: hygienic, Food, pharma CIP control, phase separation Housing: stainless steel, IP67 Alarm output: relay Display: 2-line, 6 languages Sensor: inductive, PEEK, 01-2000mS/cm Process temp. max.120oC(short 150oC) Chi tiết Giỏ hàng
EUTC CLD134-PCS138AB1 EUTC_Smartec S CLD134 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Smartec S CLD134 Measuring system, conductivity Application: hygienic, Food, pharma CIP control, phase separation Housing: stainless steel, IP67 Alarm output: relay Display: 2-line, 6 languages Sensor: inductive, PEEK, 01-2000mS/cm Process temp. max.120oC(short 150oC) Chi tiết Giỏ hàng
EUTC CLD134-PMV530AA1 EUTC_Smartec S CLD134 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Smartec S CLD134 Measuring system, conductivity Application: hygienic, Food, pharma CIP control, phase separation Housing: stainless steel, IP67 Alarm output: relay Display: 2-line, 6 languages Sensor: inductive, PEEK, 01-2000mS/cm Process temp. max.120oC(short 150oC) Chi tiết Giỏ hàng
EUTC CLD134-PMV538AA1 EUTC_Smartec S CLD134 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Smartec S CLD134 Measuring system, conductivity Application: hygienic, Food, pharma CIP control, phase separation Housing: stainless steel, IP67 Alarm output: relay Display: 2-line, 6 languages Sensor: inductive, PEEK, 01-2000mS/cm Process temp. max.120oC(short 150oC) Chi tiết Giỏ hàng
EUTC CLD134-PVA438HB1 EUTC_Smartec S CLD134 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Smartec S CLD134 Measuring system, conductivity Application: hygienic, Food, pharma CIP control, phase separation Housing: stainless steel, IP67 Alarm output: relay Display: 2-line, 6 languages Sensor: inductive, PEEK, 01-2000mS/cm Process temp. max.120oC(short 150oC) Chi tiết Giỏ hàng
EUTC CLD134-SSMS38HA1 EUTC_Smartec S CLD134 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Smartec S CLD134 Measuring system, conductivity Application: hygienic, Food, pharma CIP control, phase separation Housing: stainless steel, IP67 Alarm output: relay Display: 2-line, 6 languages Sensor: inductive, PEEK, 01-2000mS/cm Process temp. max.120oC(short 150oC) Chi tiết Giỏ hàng
EUTC CLD134-XMV538HB1 EUTC_Smartec S CLD134 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Smartec S CLD134 Measuring system, conductivity Application: hygienic, Food, pharma CIP control, phase separation Housing: stainless steel, IP67 Alarm output: relay Display: 2-line, 6 languages Sensor: inductive, PEEK, 01-2000mS/cm Process temp. max.120oC(short 150oC) Chi tiết Giỏ hàng
EUTC CLM153-A2D08A000 EUTC_Conductivity Measurement CLM153 Endress+Hauser EUTC mô tả:_1-/2-channel conductivity transmitter Mycom CLM153 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC CUE21-A1A EUTC_Turbimax CUE21, compact infrared Endress+Hauser EUTC mô tả:_Turbidity meas.,Scatt.light EN ISO 7027 Application: Drinking and Industr. water Light source: Infrared LED (850 nm) Measuring range: 0 - 1000 NTU calibrated Resolution 0,0001 NTU selectable Feed with flow regulation and cuvette incl. ultrasonic cleaning Chi tiết Giỏ hàng
EUTC COS41-2F EUTC_Oxymax W COS41 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Oxymax W COS41 Dissolved oxygen sensor, amperometric. 2 electrode cell. Application: Water, waste water. Measuring range: 0.05...20 mg/l. :: Compatibility, Sensor: COS4. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC COS61-A1F0 EUTC_Oxygen sensor OXYMAX-W COS61 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Oxygen sensor OXYMAX-W COS61 Dissolved oxygen sensor, optical. Application: Water, Wastewater. Digital signal. Measuring range: 0,0-20 mg/l. Automatic sensorcheck. Compatibility, Sensor: COS31, (digital) Chi tiết Giỏ hàng
EUTC CPS12D-7PA21 EUTC_Orbisint CPS12D Endress+Hauser EUTC mô tả:_Orbisint CPS12D ORP-comb. electrode Memosens functionality Signal transmission: digital Diaphragm: PTFE Reference: Gel Application: -15-135oC. Working limit: max. 16 bar Chi tiết Giỏ hàng
3-2630-2 Free Chlorine Sensor +GF+ Signet GF Signet FCL sensor 0 to 5 ppm Designed to measure free chlorine in drinking water and wastewater treatment applications Chi tiết Giỏ hàng
3-2630.391 GF Signet FCL Electrolyte, 30 ml +GF+ Signet GF Signet FCL Electrolyte, 30 ml Chi tiết Giỏ hàng
3-2630.392 GF Signet FCL replacement membrane +GF+ Signet GF Signet FCL replacement membrane Chi tiết Giỏ hàng
3-2630.396 GF Signet FCL sensor service kit +GF+ Signet GF Signet FCL sensor service kit Chi tiết Giỏ hàng
3-4630-10 GF Signet 4630 Chlorine Analyzer System +GF+ Signet GF Signet Chlorine Analyzer System, 0-2 ppm, 100-240 VAC power supply, two 4 to 20 mA outputsand two dry contact mechanical relays Chi tiết Giỏ hàng


Hỗ trợ trực tuyến

Đăng ký nhận bản tin

Tỷ giá

Lượng truy cập


Đang online

118

Hôm qua

21929

Hôm nay

9941

Lượt truy cập

20.351.284

facebookgoogle+twitterYoutube

Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu (EUTC)

602/51D đường Điện Biên Phủ, Phường 22,Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Tel: (0084) 28. 3514 6818 - Fax: (0084) 28. 3514 6819
Email: info@eutc.com.vn