Mã sản phẩm Tên sản phẩm Nhà cung cấp Mô tả

Mã:
Nhà cung cấp: Giá: Liên hệ
BWU1642 AS-i 3.0 Modbus Gateway in Stainless Steel, 2 Masters Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Modbus Gateway in Stainless Steel, 2 Masters Chi tiết Giỏ hàng
BWU1657 AS-i 3.0 Modbus Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Class 1 Div. 2 Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Modbus Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Class 1 Div. 2 Chi tiết Giỏ hàng
BWU1643 AS-i 3.0 Modbus Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Modbus Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits Chi tiết Giỏ hàng
BWU1658 AS-i 3.0 Modbus Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits, Class 1 Div. 2 Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Modbus Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits, Class 1 Div. 2 Chi tiết Giỏ hàng
BWU2162 AS-i 3.0 EtherCAT Gateways in Stainless Steel, 1 Master Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 EtherCAT Gateways in Stainless Steel, 1 Master Chi tiết Giỏ hàng
BWU2163 AS-i 3.0 EtherCAT Gateways in Stainless Steel, 2 Masters Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 EtherCAT Gateways in Stainless Steel, 2 Masters Chi tiết Giỏ hàng
BWU2164 AS-i 3.0 EtherCAT Gateways in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 EtherCAT Gateways in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits Chi tiết Giỏ hàng
BWU2379 AS-i 3.0 Ethernet/IP + Modbus TCP Gateway in Stainless Steel, 1 Master Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Ethernet/IP + Modbus TCP Gateway in Stainless Steel, 1 Master Chi tiết Giỏ hàng
BWU2380 AS-i 3.0 Ethernet/IP + Modbus TCP Gateway in Stainless Steel, 2 Masters Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Ethernet/IP + Modbus TCP Gateway in Stainless Steel, 2 Masters Chi tiết Giỏ hàng
BWU2381 AS-i 3.0 Ethernet/IP + Modbus TCP Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Ethernet/IP + Modbus TCP Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits Chi tiết Giỏ hàng
BWU1659 AS-i 3.0 Ethernet Gateway in Stainless Steel, Class 1 Div. 2 Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Ethernet Gateway in Stainless Steel, Class 1 Div. 2 Chi tiết Giỏ hàng
BWU1660 AS-i 3.0 Ethernet Gateway in Stainless Steel , 2 Masters, Class 1 Div. 2 Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Ethernet Gateway in Stainless Steel , 2 Masters, Class 1 Div. 2 Chi tiết Giỏ hàng
BWU1661 AS-i 3.0 Ethernet Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits, Class 1 Div. 2 Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Ethernet Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits, Class 1 Div. 2 Chi tiết Giỏ hàng
BWU1834 AS-i 3.0 EtherNet/IP Gateway in Stainless Steel, Class 1 Div. 2 Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 EtherNet/IP Gateway in Stainless Steel, Class 1 Div. 2 Chi tiết Giỏ hàng
BWU1835 AS-i 3.0 EtherNet/IP Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Class 1 Div. 2 Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 EtherNet/IP Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Class 1 Div. 2 Chi tiết Giỏ hàng
BWU1836 AS-i 3.0 EtherNet/IP Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits, Class 1 Div. 2 Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 EtherNet/IP Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits, Class 1 Div. 2 Chi tiết Giỏ hàng
BWU1955 AS-i 3.0 RS232 Master in Stainless Steel Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 RS232 Master in Stainless Steel Chi tiết Giỏ hàng
BWU1611 Complete Set: AS-i 3.0 Master for Allen-Bradley ControlLogix BWU1488 plus Accessories BW1563 Bihl+Wiedemann Complete Set: AS-i 3.0 Master for Allen-Bradley ControlLogix BWU1488 plus Accessories BW1563 Chi tiết Giỏ hàng
BWU1488 AS-i 3.0 Master for Allen-Bradley ControlLogix Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Master for Allen-Bradley ControlLogix Chi tiết Giỏ hàng
BWU1610 Complete Set: AS-i 3.0 Master for Allen-Bradley CompactLogix and MicroLogix BWU1416 plus Accessories BW1563 Bihl+Wiedemann Complete Set: AS-i 3.0 Master for Allen-Bradley CompactLogix and MicroLogix BWU1416 plus Accessories BW1563 Chi tiết Giỏ hàng
BWU1716 AS-i 3.0 Master for Allen-Bradley ControlLogix, Class 1 Div. 2 Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Master for Allen-Bradley ControlLogix, Class 1 Div. 2 Chi tiết Giỏ hàng
BWU1416 AS-i 3.0 Master for Allen-Bradley CompactLogix and MicroLogix Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Master for Allen-Bradley CompactLogix and MicroLogix Chi tiết Giỏ hàng
BW1922 AS-i 3.0 PCI Double Master with advanced diagnostics Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 PCI Double Master with advanced diagnostics Chi tiết Giỏ hàng
BW2087 AS-i 3.0 PCI Double Master without RS 232 interface, without duplicate address‘ recognition Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 PCI Double Master without RS 232 interface, without duplicate address‘ recognition Chi tiết Giỏ hàng
BW1911 AS-i 3.0 Compact PCI Double Master Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Compact PCI Double Master Chi tiết Giỏ hàng
BW1228 AS-i PC2 (short PC Board) Bihl+Wiedemann AS-i PC2 (short PC Board) Chi tiết Giỏ hàng
BW1229 AS-i/PC104 Master Bihl+Wiedemann AS-i/PC104 Master Chi tiết Giỏ hàng
BW1230 AS-i Master M-Module Bihl+Wiedemann AS-i Master M-Module Chi tiết Giỏ hàng
BW2176 AS-i Master OEM Modul with option for AS-i chip programming Bihl+Wiedemann AS-i Master OEM Modul with option for AS-i chip programming Chi tiết Giỏ hàng
BW1670 AS-i Master OEM Modul for use together with the evaluation kit BW1565 Bihl+Wiedemann AS-i Master OEM Modul for use together with the evaluation kit BW1565 Chi tiết Giỏ hàng


Hỗ trợ trực tuyến

Đăng ký nhận bản tin

Tỷ giá

Lượng truy cập


Đang online

291

Hôm qua

21929

Hôm nay

8691

Lượt truy cập

20.350.034

facebookgoogle+twitterYoutube

Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu (EUTC)

602/51D đường Điện Biên Phủ, Phường 22,Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Tel: (0084) 28. 3514 6818 - Fax: (0084) 28. 3514 6819
Email: info@eutc.com.vn