Mã sản phẩm Tên sản phẩm Nhà cung cấp Mô tả

Mã:
Nhà cung cấp: Giá: Liên hệ
BWU2240 AS-i Balance Controller, calibration with AS-i Control Tools, IP65 Bihl+Wiedemann AS-i Balance Controller, calibration with AS-i Control Tools, IP65 Chi tiết Giỏ hàng
BWU1893 AS-i Analog Input Module 2I, 4 ... 20 mA, AS-i 3.0 AB Slave, IP65 Bihl+Wiedemann AS-i Analog Input Module 2I, 4 ... 20 mA, AS-i 3.0 AB Slave, IP65 Chi tiết Giỏ hàng
BWU1894 AS-i Analog Input Module 2I, 4 ... 20 mA, AS-i 2.1 AB Slave, IP65 Bihl+Wiedemann AS-i Analog Input Module 2I, 4 ... 20 mA, AS-i 2.1 AB Slave, IP65 Chi tiết Giỏ hàng
BWU1895 AS-i Analog Module 2 Pt100 Inputs, AS-i 3.0 AB Slave, IP65 Bihl+Wiedemann AS-i Analog Module 2 Pt100 Inputs, AS-i 3.0 AB Slave, IP65 Chi tiết Giỏ hàng
BWU2086 AS-i Analog Module 2 Pt100 Inputs, 2. input via ID1 deactivated, AS-i 3.0 AB Slave, IP65 Bihl+Wiedemann AS-i Analog Module 2 Pt100 Inputs, 2. input via ID1 deactivated, AS-i 3.0 AB Slave, IP65 Chi tiết Giỏ hàng
BWU2050 AS-i Analog Module 2 PT100 inputs, AS-i 2.1 Single Slave, IP65 Bihl+Wiedemann AS-i Analog Module 2 PT100 inputs, AS-i 2.1 Single Slave, IP65 Chi tiết Giỏ hàng
BWU1963 AS-i Analog Input Module 2I, 0 … 10 V, AS-i 3.0 AB Slave, IP65 Bihl+Wiedemann AS-i Analog Input Module 2I, 0 … 10 V, AS-i 3.0 AB Slave, IP65 Chi tiết Giỏ hàng
BWU1964 AS-i Analog Input Module 2I, 0 … 10 V, AS-i 2.1 AB Slave, IP65 Bihl+Wiedemann AS-i Analog Input Module 2I, 0 … 10 V, AS-i 2.1 AB Slave, IP65 Chi tiết Giỏ hàng
BWU1853 AS-i 3.0 Analog Module 1I/1O, 4 ... 20 mA or 0 ... 10 V, 24 V auxiliary on M12, IP65 Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Analog Module 1I/1O, 4 ... 20 mA or 0 ... 10 V, 24 V auxiliary on M12, IP65 Chi tiết Giỏ hàng
BWU1917 AS-i 3.0 Analog Module 1I/1O, 4 ... 20 mA or 0 ... 10 V, supplied out of AS-i, IP65 Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Analog Module 1I/1O, 4 ... 20 mA or 0 ... 10 V, supplied out of AS-i, IP65 Chi tiết Giỏ hàng
BWU1359 AS-i Analog Input Module 4I, 4 …20 mA, IP65 Bihl+Wiedemann AS-i Analog Input Module 4I, 4 …20 mA, IP65 Chi tiết Giỏ hàng
BWU2049 AS-i Analog Input Module 4I, 4 …20 mA, Siemens format, IP65 Bihl+Wiedemann AS-i Analog Input Module 4I, 4 …20 mA, Siemens format, IP65 Chi tiết Giỏ hàng
BWU1360 Analog Modules AS-i IP65, M12 Bihl+Wiedemann Type IP65, M12, width: 90 mm Housing width: 90 mm Protection rating IP65 Inputs digital - Outputs digital, EDM - Inputs analog 4 x 0 ... 10 V Outputs analog - M12 wiring - Input voltage (sensor supply) out of AS-i or out of AUX, auto switching Output voltage (actuator supply) - AS-i connection AS-i profile cable AS-i address 1 Single Slave Chi tiết Giỏ hàng
BWU1742 AS-i Analog Input Module 4I, 0 …10 V, advanced temperature range, IP65 Bihl+Wiedemann AS-i Analog Input Module 4I, 0 …10 V, advanced temperature range, IP65 Chi tiết Giỏ hàng
BWU1361 Analog Modules AS-i IP65, M12 Bihl+Wiedemann Type IP65, M12, width: 90 mm Housing width: 90 mm Protection rating IP65 Inputs digital - Outputs digital, EDM - Inputs analog - Outputs analog 4 x 0 … 20 mA M12 wiring - Input voltage (sensor supply) - Output voltage (actuator supply) out of AS-i or out of AUX, auto switching AS-i connection AS-i profile cable AS-i address 1 Single Slave Chi tiết Giỏ hàng
BWU1362 Analog Modules AS-i IP65, M12 Bihl+Wiedemann Type IP65, M12, width: 90 mm Housing width: 90 mm Protection rating IP65 Inputs digital - Outputs digital, EDM - Inputs analog - Outputs analog 4 x 0 ... 10 V M12 wiring - Input voltage (sensor supply) - Output voltage (actuator supply) out of AS-i or out of AUX, auto switching AS-i connection AS-i profile cable AS-i address 1 Single Slave Chi tiết Giỏ hàng
BWU1722 Analog Modules AS-i IP65, M12 Bihl+Wiedemann Type IP65, M12, width: 90 mm Housing width: 90 mm Protection rating IP65 Inputs digital - Outputs digital, EDM - Inputs analog - Outputs analog 4 x 0 … 20 mA M12 wiring - Input voltage (sensor supply) - Output voltage (actuator supply) out of AUX AS-i connection AS-i profile cable AS-i address 1 Single Slave Chi tiết Giỏ hàng
BWU1736 AS-i Analog Output Module 4O, 0 …10 V, advanced temperature range, IP65 Bihl+Wiedemann AS-i Analog Output Module 4O, 0 …10 V, advanced temperature range, IP65 Chi tiết Giỏ hàng
BWU1363 AS-i Analog Module 4Pt100 Inputs, 24 V external on M12, IP65 Bihl+Wiedemann Type IP65, M12, width: 90 mm Housing width: 90 mm Protection rating IP65 Inputs digital - Outputs digital, EDM - Inputs analog 4 x Pt100, 2/4 wire mode Outputs analog - M12 wiring - Input voltage (sensor supply) out of AS-i Output voltage (actuator supply) - AS-i connection AS-i profile cable AS-i address 1 Single Slave Chi tiết Giỏ hàng
BW2033 AS-i OEM Module: 2 analog Inputs, 4 ... 20 mA Bihl+Wiedemann AS-i OEM Module: 2 analog Inputs, 4 ... 20 mA Chi tiết Giỏ hàng
BW2035 PCB AS-i modules, board based solutions Bihl+Wiedemann Type circuit board 73 mm x 37,5 mm Circuit board dimensions 73 mm x 37,5 mm Inputs Safety, SIL 3, Cat. 4 - Inputs digital - Outputs digital, EDM - Outputs Safety, SIL 3, cat. 4 - Safety signal inputs - Inputs analog 2 x 0 … 10 V Connection wiring pin Coated no LED status display yes Input voltage (sensor supply) out of AS-i Output voltage (actuator supply) out of AS-i AS-i address 1 Single Slave Chi tiết Giỏ hàng
BW2483 AS-i OEM Module: 2 analog Inputs, 0 ... 10 V, without wiring pins and screw terminals Bihl+Wiedemann AS-i OEM Module: 2 analog Inputs, 0 ... 10 V, without wiring pins and screw terminals Chi tiết Giỏ hàng
BW1421 PCB AS-i modules, board based solutions Bihl+Wiedemann Type Circuit board 29,7 mm x 36,5 mm Circuit board dimensions 29,7 mm x 36,5 mm Inputs Safety, SIL 3, Cat. 4 - Inputs digital 2 Outputs digital, EDM 2 x electronic Outputs Safety, SIL 3, cat. 4 - Safety signal inputs - Inputs analog - Connection solder lugs Coated no LED status display no Input voltage (sensor supply) out of AS-i Output voltage (actuator supply) out of AS-i AS-i address 1 AB Slave Chi tiết Giỏ hàng
BW1443 PCB AS-i modules, board based solutions Bihl+Wiedemann Type Circuit board 29,7 mm x 36,5 mm Circuit board dimensions 29,7 mm x 36,5 mm Inputs Safety, SIL 3, Cat. 4 - Inputs digital 2 Outputs digital, EDM 2 x electronic Outputs Safety, SIL 3, cat. 4 - Safety signal inputs - Inputs analog - Connection screw terminals Coated no LED status display no Input voltage (sensor supply) out of AS-i Output voltage (actuator supply) out of AS-i AS-i address 1 AB Slave Chi tiết Giỏ hàng
BW1957 AS-i 2I/2O AB Module without galvanical separation, screw terminal only on AS-i pins Bihl+Wiedemann AS-i 2I/2O AB Module without galvanical separation, screw terminal only on AS-i pins Chi tiết Giỏ hàng
BW1444 AS-i 2I/2O AB Module with wiring pin Bihl+Wiedemann AS-i 2I/2O AB Module with wiring pin Chi tiết Giỏ hàng
BW1490 AS-i 2I/2O AB Module with Fault LED output Bihl+Wiedemann AS-i 2I/2O AB Module with Fault LED output Chi tiết Giỏ hàng
BW1386 AS-i 4I/3O AB Module with wiring pin Bihl+Wiedemann AS-i 4I/3O AB Module with wiring pin Chi tiết Giỏ hàng
BW1387 AS-i 4I/3O AB Module with screw terminals Bihl+Wiedemann AS-i 4I/3O AB Module with screw terminals Chi tiết Giỏ hàng
BW1408 AS-i 4I/3O Module without screw terminals, without wiring pins Bihl+Wiedemann AS-i 4I/3O Module without screw terminals, without wiring pins Chi tiết Giỏ hàng


Hỗ trợ trực tuyến

Đăng ký nhận bản tin

Tỷ giá

Lượng truy cập


Đang online

91

Hôm qua

28192

Hôm nay

26961

Lượt truy cập

20.264.516

facebookgoogle+twitterYoutube

Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu (EUTC)

602/51D đường Điện Biên Phủ, Phường 22,Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Tel: (0084) 28. 3514 6818 - Fax: (0084) 28. 3514 6819
Email: info@eutc.com.vn