Mã sản phẩm Tên sản phẩm Nhà cung cấp Mô tả

Mã:
Nhà cung cấp: Giá: Liên hệ
SA67DT90L4TH3~IEC34 GEAR MOTOR Sew Eurodrive GEAR MOTOR Chi tiết Giỏ hàng
SA67TD26DT90L4 Gear motor Sew Eurodrive Gear motor Chi tiết Giỏ hàng
SA67TDRS80M4 Worm gear motor Sew Eurodrive Worm gear motor, replacement for Gear motor Type: SA67/T DT90S4 Chi tiết Giỏ hàng
SA67DRS90M4 Geared motor Sew Eurodrive Geared motor Replacement for Type: SA67 DN 90L4 Chi tiết Giỏ hàng
SA77TDRS100M4 Worm gear motor Sew Eurodrive Worm gear motor, replacement for Gear motor Type: SA77/T DV100L4 Chi tiết Giỏ hàng
SA77TDRS112M4V Worm gear motor Sew Eurodrive Worm geared motor, replacement for SA77/TDV112M4/VS 3Ph, 50Hz,400V/Del lta, 1420r/m, 8.7A, 4kW Chi tiết Giỏ hàng
SAF47DRS71S4BE05 Worm gear motor Sew Eurodrive Worm gear motor Chi tiết Giỏ hàng
SF57DR63L6 Worm gear Motor Sew Eurodrive Worm gear Motor Chi tiết Giỏ hàng
SF57DRS63L6 Gear motor Sew Eurodrive Gear motor Chi tiết Giỏ hàng
SF57DT90L4HTXS11 Gear motor Sew Eurodrive GEAR MOTOR Chi tiết Giỏ hàng
SF67DRS71M4BE1HRTH Worm gear motor Sew Eurodrive Worm gear motor, replacement for Type: SF67DT80K4/BMG/HR/TH Chi tiết Giỏ hàng
SH77/TDV100M4BMG3 IEC34 Gear motor Sew Eurodrive GEAR MOTOR Chi tiết Giỏ hàng
SF67DRS71M4BE1HR TH Gear motor Sew Eurodrive Gear motor Replacement for Type:SF67 DT80K4BMG/HR/HT Chi tiết Giỏ hàng
R27DRE90M4-TF Helical geared motor Sew Eurodrive Helical geared motor R27DT90S4/TF, S/N: 01.3116910301.0002.02 Chi tiết Giỏ hàng
R57DRS100LC4-TF Helical geared motor Sew Eurodrive Helical gear motor Motor Power [kW]: 4 Motor frequency [Hz]: 50 Speed [ r / min]: 1440/154 Translation overall [I]: 9.35 / infinity Ma max [Nm]: 370 Output torque [Nm]: 250 Chi tiết Giỏ hàng
RF87R57DRS71S4BE05-TF Helical geared motor Sew Eurodrive Helical geared motor Motor Power [kW]: 0.37 Motor frequency [Hz]: 50 Speed [r / min] 1380 / 2.0 Translation in total [I]: 685 / finite Number of teeth numerator / denominator: 2740617/4000 Ma max [Nm] 1550 Output torque [Nm]: 1570 Chi tiết Giỏ hàng
R87DRS160M4-RS-TF Helical geared motor Sew Eurodrive Helical geared motor Motor Power [kW]: 11 Motor frequency [Hz]: 50 Speed [r / min]: 1460/95 Ma max [Nm] 1340 Output torque [Nm]: 1100 Translation in total [I]: 15.35 / finally Chi tiết Giỏ hàng
RF57DRS100M4-IS-TF Helical geared motor Sew Eurodrive Helical gearmotor Chi tiết Giỏ hàng
RF47DAS100L4-TF-IS Helical geared motor Sew Eurodrive Helical gearmotor Chi tiết Giỏ hàng
R07DRS71S4-MM05-LN MOVIMOT helical gearmotor Sew Eurodrive MOVIMOT helical gearmotor specifications / design by Fab.Nr .: 01.1954230401.0002.14 Commodity code: 85015100 Net weight [KG]: Approx 9.9 Chi tiết Giỏ hàng
SHF57DRE90L4-TF Worm gear motor Sew Eurodrive Worm gear motor Commodity code: 85015220 Net weight [KG]: about 36 / ST 36 / Pos. Chi tiết Giỏ hàng
SA67-TAM90 Helical-worm gear unit with adapter Sew Eurodrive Helical-worm gear unit with adapter Chi tiết Giỏ hàng
SAF87AM132S-M Helical-worm gear unit with adapter Sew Eurodrive Helical-worm gear unit with adapter Chi tiết Giỏ hàng
R77AM112 Helical gear unit with adapter Sew Eurodrive Helical gear unit with adapter Chi tiết Giỏ hàng
S77DRS100M4BE5HR-TH Helical-worm Gearmotor Sew Eurodrive Helical-worm Gearmotor net weight [KG] : approx. 77/PC 77/Pos Chi tiết Giỏ hàng
K77CM90L-BR-HR-TF-AS1H-SB60 Helical Bevel Sew Eurodrive Helical Bevel Chi tiết Giỏ hàng
RZ57-RCM71L-BR-HR-TF-AS1H-SB60 Helical gearmotor Sew Eurodrive Helical gearmotor Chi tiết Giỏ hàng
R87DV100L4-BMG-HR-TH-XS11 Helical gearmotor Sew Eurodrive Helical gearmotor Chi tiết Giỏ hàng
SH77-TDV100M4-BMG Helical-worm gearmotor Sew Eurodrive Helical-worm gearmotor Chi tiết Giỏ hàng
KH47CT90L4-BMG-HR-TH-AS3H Bevel Motor Sew Eurodrive Bevel Motor Chi tiết Giỏ hàng


Hỗ trợ trực tuyến

Đăng ký nhận bản tin

Tỷ giá

Lượng truy cập


Đang online

523

Hôm qua

28192

Hôm nay

10373

Lượt truy cập

20.247.928

facebookgoogle+twitterYoutube

Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu (EUTC)

602/51D đường Điện Biên Phủ, Phường 22,Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Tel: (0084) 28. 3514 6818 - Fax: (0084) 28. 3514 6819
Email: info@eutc.com.vn