Mã sản phẩm Tên sản phẩm Nhà cung cấp Mô tả

Mã:
Nhà cung cấp: Giá: Liên hệ
BW1588 AS-i Master OEM Module for AS-i 3.0 for customer applications Bihl+Wiedemann AS-i Master OEM Module for AS-i 3.0 for customer applications Chi tiết Giỏ hàng
BW1554 AS-i Master OEM Module sample for different options Bihl+Wiedemann AS-i Master OEM Module sample for different options Chi tiết Giỏ hàng
BW1565 Evaluation Kit for the AS-i Master OEM Module Bihl+Wiedemann Evaluation Kit for the AS-i Master OEM Module Chi tiết Giỏ hàng
BW1602 AS-i Control Tools with serial cable for AS-i Master in Stainless Steel Bihl+Wiedemann AS-i Control Tools with serial cable for AS-i Master in Stainless Steel Chi tiết Giỏ hàng
BW1563 AS-i Control Tools with serial cable for Allen-Bradley AS-i Master Bihl+Wiedemann AS-i Control Tools with serial cable for Allen-Bradley AS-i Master Chi tiết Giỏ hàng
BW1203 AS-i Control Tools Bihl+Wiedemann AS-i Control Tools Chi tiết Giỏ hàng
BW2071 ASIMON and AS-i Control Tools with serial cable for AS-i Master/Monitor in Stainless Steel Bihl+Wiedemann ASIMON and AS-i Control Tools with serial cable for AS-i Master/Monitor in Stainless Steel Chi tiết Giỏ hàng
BW2501 ASIMON and AS-i Control Tools for AS-i Master/Monitor in Stainless Steel Bihl+Wiedemann ASIMON and AS-i Control Tools for AS-i Master/Monitor in Stainless Steel Chi tiết Giỏ hàng
BW1902 AS-i Sim: Programming and Simulation Software for AS-i (Mini-PLC) Bihl+Wiedemann AS-i Sim: Programming and Simulation Software for AS-i (Mini-PLC) Chi tiết Giỏ hàng
BWU1897 AS-i Analog Input Module 2I, 0 …10V and 4 …20 mA Bihl+Wiedemann AS-i Analog Input Module 2I, 0 …10V and 4 …20 mA Chi tiết Giỏ hàng
BWU1345 AS-i Analog Input Module 0-10 V/4-20 mA, 2 channels, IP20 Bihl+Wiedemann AS-i Analog Input Module 0-10 V/4-20 mA, 2 channels, IP20 Chi tiết Giỏ hàng
BWU1447 AS-i Analog Input Module 0 …10 V/4 …20 mA, 2 channels, IP20, scale SIEMENS compatible Bihl+Wiedemann AS-i Analog Input Module 0 …10 V/4 …20 mA, 2 channels, IP20, scale SIEMENS compatible Chi tiết Giỏ hàng
BWU1726 AS-i Analog Input Module 0 …10V/4 …20 mA, 2 channels, IP20, default power supply 24V external Bihl+Wiedemann AS-i Analog Input Module 0 …10V/4 …20 mA, 2 channels, IP20, default power supply 24V external Chi tiết Giỏ hàng
BWU1412 AS-i Analog Output Module 0 …10 V/4 …20 mA, 2 channels, IP20 Bihl+Wiedemann AS-i Analog Output Module 0 …10 V/4 …20 mA, 2 channels, IP20 Chi tiết Giỏ hàng
BWU1727 AS-i Analog Output Module 0 …10 V/4 …20 mA, 2 channels, IP20, default power supply 24 V external Bihl+Wiedemann AS-i Analog Output Module 0 …10 V/4 …20 mA, 2 channels, IP20, default power supply 24 V external Chi tiết Giỏ hàng
BWU2224 AS-i Analog Output Module 2O for ± 10 V, IP201 Bihl+Wiedemann AS-i Analog Output Module 2O for ± 10 V, IP201 Chi tiết Giỏ hàng
BWU1364 AS-i Analog Input Module 4I, 4 …20 mA, IP20 Bihl+Wiedemann AS-i Analog Input Module 4I, 4 …20 mA, IP20 Chi tiết Giỏ hàng
BWU1365 AS-i Analog Input Module 4I, 0 …10 V, IP20 Bihl+Wiedemann AS-i Analog Input Module 4I, 0 …10 V, IP20 Chi tiết Giỏ hàng
BWU1366 AS-i Analog Output Module 4O, 0 …20 mA, IP20 Bihl+Wiedemann AS-i Analog Output Module 4O, 0 …20 mA, IP20 Chi tiết Giỏ hàng
BWU1367 AS-i Analog Output Module 4O, 0 …10 V, IP20 Bihl+Wiedemann AS-i Analog Output Module 4O, 0 …10 V, IP20 Chi tiết Giỏ hàng
BWU1368 AS-i Analog Module 4Pt100 Inputs, IP20 Bihl+Wiedemann AS-i Analog Module 4Pt100 Inputs, IP20 Chi tiết Giỏ hàng
BWU1933 AS-i analog Module 4 thermocouple type J inputs, IP20 Bihl+Wiedemann AS-i analog Module 4 thermocouple type J inputs, IP20 Chi tiết Giỏ hàng
BWU2243 AS-i analog Module 4 thermocouple type K inputs, IP20 Bihl+Wiedemann AS-i analog Module 4 thermocouple type K inputs, IP20 Chi tiết Giỏ hàng
BWU1232 AS-i Analog Input Module 2I, 4 …20 mA Bihl+Wiedemann AS-i Analog Input Module 2I, 4 …20 mA Chi tiết Giỏ hàng
BWU1233 AS-i Analog Input Module 2I, 0 …10 V Bihl+Wiedemann AS-i Analog Input Module 2I, 0 …10 V Chi tiết Giỏ hàng
BWU1234 AS-i Analog Output Module 2A, 0 …20 mA Bihl+Wiedemann AS-i Analog Output Module 2A, 0 …20 mA Chi tiết Giỏ hàng
BWU1235 AS-i Analog Output Module 2O, 0 …10 V Bihl+Wiedemann AS-i Analog Output Module 2O, 0 …10 V Chi tiết Giỏ hàng
BWU1254 AS-i Analog Module 4 Pt100 Inputs, IP65 Bihl+Wiedemann AS-i Analog Module 4 Pt100 Inputs, IP65 Chi tiết Giỏ hàng
BWU1509 AS-i Analog Module 4 Pt1000 Inputs, IP65 Bihl+Wiedemann AS-i Analog Module 4 Pt1000 Inputs, IP65 Chi tiết Giỏ hàng
BWU1552 AS-i Analog Module 2 Pt100 Inputs + 2 Relais Outputs Bihl+Wiedemann AS-i Analog Module 2 Pt100 Inputs + 2 Relais Outputs Chi tiết Giỏ hàng


Hỗ trợ trực tuyến

Đăng ký nhận bản tin

Tỷ giá

Lượng truy cập


Đang online

74

Hôm qua

31476

Hôm nay

17366

Lượt truy cập

20.390.185

facebookgoogle+twitterYoutube

Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu (EUTC)

602/51D đường Điện Biên Phủ, Phường 22,Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Tel: (0084) 28. 3514 6818 - Fax: (0084) 28. 3514 6819
Email: info@eutc.com.vn