Thiết bị đo nhiệt độ

Vui lòng nhập nội dung vào khung tìm kiếm bên dưới
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Nhà cung cấp Mô tả
EUTC TR10-ABD1BHSA23000 EUTC_RTD Thermometer TR10 Endress+Hauser EUTC mô tả:_RTD Thermometer TR10 to screw in. Thermowell acc. DIN 43772/2G+3G. Replaceable insert, MgO. max. measuring range: -200...600 oC. (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR10-AKA1CAS5H2000 EUTC_RTD Thermometer TR10 Endress+Hauser EUTC mô tả:_RTD Thermometer TR10 to screw in. Thermowell acc. DIN 43772/2G+3G. Replaceable insert, MgO. max. measuring range: -200...600 oC. (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR10-AKA1CASXH3000 EUTC_RTD Thermometer TR10 Endress+Hauser EUTC mô tả:_RTD Thermometer TR10 to screw in. Thermowell acc. DIN 43772/2G+3G. Replaceable insert, MgO. max. measuring range: -200...600 oC. (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR10-HBB1CDSXH3000, 100C EUTC_RTD Thermometer TR10 Endress+Hauser EUTC mô tả:_RTD Thermometer TR10 to screw in. Thermowell acc. DIN 43772/2G+3G. Replaceable insert, MgO. max. measuring range: -200...600 oC. (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR10-HBB1CDSXH3000, 150C EUTC_RTD Thermometer TR10 Endress+Hauser EUTC mô tả:_RTD Thermometer TR10 to screw in. Thermowell acc. DIN 43772/2G+3G. Replaceable insert, MgO. max. measuring range: -200...600 oC. (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR11-ABACASU57000 EUTC_RTD Thermometer TR11 Endress+Hauser EUTC mô tả:_RTD Thermometer TR11 to screw in, without neck. Thermowell acc. DIN 43772/2G+3G. Replaceable insert, MgO. max. measuring range: -200...600 oC. (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR11-ABBCAMXC2000 EUTC_RTD Thermometer TR11 Endress+Hauser EUTC mô tả:_RTD Thermometer TR11 to screw in, without neck. Thermowell acc. DIN 43772/2G+3G. Replaceable insert, MgO. max. measuring range: -200...600 oC. (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR11-ABBCASBG3000 EUTC_RTD Thermometer TR11 Endress+Hauser EUTC mô tả:_RTD Thermometer TR11 to screw in, without neck. Thermowell acc. DIN 43772/2G+3G. Replaceable insert, MgO. max. measuring range: -200...600 oC. (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR12-A2M1SDC20000 EUTC_RTD Thermometer TR12 Endress+Hauser EUTC mô tả:_RTD Thermometer TR12 with compression fitting. Thermowell acc. DIN 43772/2+3. Replaceable insert, MgO. max. measuring range: -200...600 oC. (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR12-A2M1SXC20000 EUTC_RTD Thermometer TR12 Endress+Hauser EUTC mô tả:_RTD Thermometer TR12 with compression fitting. Thermowell acc. DIN 43772/2+3. Replaceable insert, MgO. max. measuring range: -200...600 oC. (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR12-A2M1SYC20000 EUTC_RTD Thermometer TR12 Endress+Hauser EUTC mô tả:_RTD Thermometer TR12 with compression fitting. Thermowell acc. DIN 43772/2+3. Replaceable insert, MgO. max. measuring range: -200...600 oC. (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR12-BBA1SBCC0000 EUTC_RTD Thermometer TR12 Endress+Hauser EUTC mô tả:_RTD Thermometer TR12 with compression fitting. Thermowell acc. DIN 43772/2+3. Replaceable insert, MgO. max. measuring range: -200...600 oC. (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR12-BEA1SBCC0000 EUTC_RTD Thermometer TR12 Endress+Hauser EUTC mô tả:_RTD Thermometer TR12 with compression fitting. Thermowell acc. DIN 43772/2+3. Replaceable insert, MgO. max. measuring range: -200...600 oC. (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR12-BEA1SCCC0000 EUTC_RTD Thermometer TR12 Endress+Hauser EUTC mô tả:_RTD Thermometer TR12 with compression fitting. Thermowell acc. DIN 43772/2+3. Replaceable insert, MgO. max. measuring range: -200...600 oC. (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR13-ABB3EAMDH300B EUTC_RTD Thermometer TR13 Endress+Hauser EUTC mô tả:_RTD Thermometer TR13 with flange connection. Thermowell acc. DIN43772/2F+3F. Replaceable insert, MgO. max. measuring range: -200...600 oC. (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR13-AWB3EAMDH300B EUTC_RTD Thermometer TR13 Endress+Hauser EUTC mô tả:_RTD Thermometer TR13 with flange connection. Thermowell acc. DIN43772/2F+3F. Replaceable insert, MgO. max. measuring range: -200...600 oC. (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR24-AA2AXG3000 EUTC_RTD Thermometer TR24 Endress+Hauser EUTC mô tả:_RTD Thermometer TR24 without thermowell, optional with compression fitting. Replaceable insert, MgO. Fast responsetime. max. measuring range -200...600oC (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR24-AB2AXCA000 EUTC_RTD Thermometer TR24 Endress+Hauser EUTC mô tả:_RTD Thermometer TR24 without thermowell, optional with compression fitting. Replaceable insert, MgO. Fast responsetime. max. measuring range -200...600oC (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR25-AB21JC3000 EUTC_RTD Thermometer TR25 Endress+Hauser EUTC mô tả:_RTD Thermometer TR25 to screw in. w/o neck/thermowell. Not replaceable insert. Fast response time. max. measuring range: -200...600 oC (depending on configuration) Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TTR31-A1A111AE2CAB EUTC_RTD Thermometer TTR31 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Thermophant T TTR31 Temperature switch, intelligent, programmable. Sensor: Pt100, long-term stable. Protection: IP65. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR44-BA5AAS2HJ2000 EUTC_RTD Thermometer TR44 Endress+Hauser EUTC mô tả:_with hygienic process connection. Fixed insert. Range: -50...200oC. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR44-BA8AAS2HJP000 EUTC_RTD Thermometer TR44 Endress+Hauser EUTC mô tả:_with hygienic process connection. Fixed insert. Range: -50...200oC. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR44-BB5AAS2HAP000 EUTC_RTD Thermometer TR44 Endress+Hauser EUTC mô tả:_with hygienic process connection. Fixed insert. Range: -50...200oC. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR45-BF5X1S2HGG000 EUTC_**RTD Thermometer TR45 Endress+Hauser EUTC mô tả:_**RTD Thermometer TR45 with hygienic process connection. Replaceable insert. Range: -50...400oC. (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR45-BF5X1S3HG0000 EUTC_**RTD Thermometer TR45 Endress+Hauser EUTC mô tả:_**RTD Thermometer TR45 with hygienic process connection. Replaceable insert. Range: -50...400oC. (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR45-DA5B1S2HJ4GF0 EUTC_**RTD Thermometer TR45 Endress+Hauser EUTC mô tả:_**RTD Thermometer TR45 with hygienic process connection. Replaceable insert. Range: -50...400oC. (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR45-FA5A1Q2QKH0G0 EUTC_**RTD Thermometer TR45 Endress+Hauser EUTC mô tả:_**RTD Thermometer TR45 with hygienic process connection. Replaceable insert. Range: -50...400oC. (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR45-FA5B1Q2QKH0G0 EUTC_**RTD Thermometer TR45 Endress+Hauser EUTC mô tả:_**RTD Thermometer TR45 with hygienic process connection. Replaceable insert. Range: -50...400oC. (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR45-FA5G1S2LJ0000 EUTC_**RTD Thermometer TR45 Endress+Hauser EUTC mô tả:_**RTD Thermometer TR45 with hygienic process connection. Replaceable insert. Range: -50...400oC. (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng
EUTC TR45-FA5G3S2QEH000 EUTC_**RTD Thermometer TR45 Endress+Hauser EUTC mô tả:_**RTD Thermometer TR45 with hygienic process connection. Replaceable insert. Range: -50...400oC. (depending on configuration). Chi tiết Giỏ hàng


Hỗ trợ trực tuyến

Đăng ký nhận bản tin

Tỷ giá

Lượng truy cập


Đang online

102

Hôm qua

28192

Hôm nay

26373

Lượt truy cập

20.263.928

facebookgoogle+twitterYoutube

Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu (EUTC)

602/51D đường Điện Biên Phủ, Phường 22,Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Tel: (0084) 28. 3514 6818 - Fax: (0084) 28. 3514 6819
Email: info@eutc.com.vn