Thiết bị đo lưu lượng

Vui lòng nhập nội dung vào khung tìm kiếm bên dưới
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Nhà cung cấp Mô tả
EUTC 10W2H-UD0A1AA0A4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 10W2H, DN200 8", 35-1100m3/h Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10W2H-UD0A1AG2A4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 10W2H, DN200 8" Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10W3H-HDGA1AN2A4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 10W3H, DN300 12 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10W3H-UD0A1AA0A4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 10W3H, DN300 12" Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10W3H-UD0A1AG2A4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 10W3H, DN300 12" Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10W40-LAHA1AA0A4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 10W40, DN40 1 1/2" Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10W40-UA0A1AA0A5AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_50102356 Promag 10W40, DN40 1 1/2" Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10W50-HSGA1AG5B4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_50102357 Promag 10W50, DN50 2" Electromagnetic flowmeter Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10W50-UA0A1AA0A4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 10W DN 50 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10W5H-H50A1AA0A4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 10W5H, DN500 20", 220...6600m3/h Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10W5H-H50A1AG2A4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 10W5H, DN500 20" Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10W5H-HC0A1AA0A4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_50102369 Promag 10W5H, DN500 20" Electromagnetic flowmeter Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10W65-DCHA1AA0A4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_10W65-DCHA1AA0A4AA Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10W65-HC1A1AA0A4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 10W65 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10W65-UA0A1AA0A5AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_50102358 Promag 10W65, DN65 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10W65-UC0A1AA0A4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 10W65, DN65 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10W65-UCGA1AG4A5AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 10W65, DN65 30m coil and signal cable Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10W80-DCHA1AA0A4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 10W80, DN80 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10W80-H50A1AA0A4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 10W80, DN80 3" Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10W80-UC0A1AA0A4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Proline Promag 10W Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 53H50-5F0B1AA0ADAA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 53H50, DN50 2" Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 40E25-CD2SAAAAA4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_40E25-13A9/0 Promass 40E25, DN25 1" Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 50H02-SBBA1AA0ABAA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 50H02, DN02 1/12" Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 50H04-A00A1AA0AAAA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 50H04, DN04 5/32" Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 50H15-UF0B1AA0AAAA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 50H15, DN15 1/2" Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 50H1H-UF0A1AA0ABAA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_50H1H-10E3/0 50094552 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 50H26-0F0A1AA0AAAA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 50H26, DN25 DIN,JIS Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 50H26-0G0A1AA0AAAA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 50H26, DN25 DIN,JIS Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 50H26-UF0A1AB0ABAD EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 50H26, DN25 DIN,JIS Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 50H40-UF0A1AA0ABAA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 50H40, DN40 1 1/2" Chi tiết Giỏ hàng


Hỗ trợ trực tuyến

Đăng ký nhận bản tin

Tỷ giá

Lượng truy cập


Đang online

184

Hôm qua

31476

Hôm nay

16933

Lượt truy cập

20.389.752

facebookgoogle+twitterYoutube

Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu (EUTC)

602/51D đường Điện Biên Phủ, Phường 22,Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Tel: (0084) 28. 3514 6818 - Fax: (0084) 28. 3514 6819
Email: info@eutc.com.vn