Thiết bị đo lưu lượng

Vui lòng nhập nội dung vào khung tìm kiếm bên dưới
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Nhà cung cấp Mô tả
EUTC 10H1H-UF0A1AA0A5AA EUTC_Electromagnetic flowmeter with PFA liner Endress+Hauser EUTC mô tả:_10H1H-1061/139 Promag 10H1H, DN100 4" Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10H22-VF0A1AA0A5AA EUTC_Electromagnetic flowmeter with PFA liner Endress+Hauser EUTC mô tả:_10H22-10E3/125 Promag 10H22, DN25 1" ODT,SMS,ANSI,ISO Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10H26-UF0A1AA0A5AA EUTC_Electromagnetic flowmeter with PFA liner Endress+Hauser EUTC mô tả:_10H26-1014/125 Promag 10H26, DN25 DIN,JIS Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10H50-1F0A1AA0A4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter with PFA liner Endress+Hauser EUTC mô tả:_10H50-1098/139 Promag 10H50, DN50 2" Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10H50-1F0A1AA0A5AA EUTC_Electromagnetic flowmeter with PFA liner Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 10H50, DN50 2" 10H50-1009/160 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10H50-2F0A1AA0A4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter with PFA liner Endress+Hauser EUTC mô tả:_10H50-1020/125 Promag 10H50, DN50 2" Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10H50-VF0A1AA0A5AA EUTC_Electromagnetic flowmeter with PFA liner Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 10H50, DN50 2" Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10L1F-MKGA1AN2A4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_10L1F-3240/101 Promag 10L1F, DN150 6" Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10L1H-MKGA1AN2A4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 10L1H, DN100 10m coils + signal cable Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10L1Z-MKGA1AN2A4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 10L1Z, DN125 10m coils + signal cable Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10L2F-MKGA1AN2A4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 10L2F, DN250 10" 10m coils + signal cable Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10L2H-MKGA1AN4A4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter with PFA liner Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 10L2H, DN200 8" 5m coils + signal cable Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10L50-MKGA1AN4A4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter with PFA liner Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 10L50, DN50 5m coils + signal cable Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10L65-MKGA1AN4A4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter with PFA liner Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 10L65, DN65 5m coils + signal cable Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10L80-MKGA1AN2A4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter with PFA liner Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 10L80, DN80 10m coils + signal cable Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10P25-EA0A1AA0A5AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 10P25, DN25 1" Electromagnetic flowmeter with PTFE liner Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10P25-EA1A1AA0A5AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 10P25, DN25 1" Electromagnetic flowmeter with PTFE liner Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10P50-2FGA1AA0A4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 10P50, DN50 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10W1F-CCGA1AA0A4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 10W1F, DN150 6" Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10W1F-HC0A1AA0A4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 10W1F, DN150 6" Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10W1F-UCGA1AG4A5AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 10W1F, DN150 6" Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10W1H-HC0A1AG2A5AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_50102360 Promag 10W1H, DN100 4" Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10W1H-UC0A1AA0A4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 10W DN100 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10W1Z-HC0A1AA0A4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 10W1Z, DN125 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10W1Z-UC0A1AA0A4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 10W1Z, DN125 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10W2H-DH1A1AA0A4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 10W2H Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10W2H-HC0A1AA0A4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_50102363 Promag 10W2H, DN200 8" Electromagnetic flowmeter Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10W2H-HD0A1AG2A4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 10W DN200 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10W2H-HD0A1AG4A4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 10W DN200 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC 10W2H-HDGA1AN2A4AA EUTC_Electromagnetic flowmeter Endress+Hauser EUTC mô tả:_Promag 10W2H, DN200 8 Chi tiết Giỏ hàng


Hỗ trợ trực tuyến

Đăng ký nhận bản tin

Tỷ giá

Lượng truy cập


Đang online

303

Hôm qua

60923

Hôm nay

20041

Lượt truy cập

19.183.157

facebookgoogle+twitterYoutube

Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu (EUTC)

602/51D đường Điện Biên Phủ, Phường 22,Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Tel: (0084) 28. 3514 6818 - Fax: (0084) 28. 3514 6819
Email: info@eutc.com.vn