Thiết bị điện

Vui lòng nhập nội dung vào khung tìm kiếm bên dưới
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Nhà cung cấp Mô tả
SU1D05AC Cầu dao tự động Weidmuller Supplementary Circuit Breakers 1P /D Curve / 0.5A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1661 AS-i 3.0 Ethernet Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits, Class 1 Div. 2 Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Ethernet Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits, Class 1 Div. 2 Chi tiết Giỏ hàng
SU1D1AC Cầu dao tự động Weidmuller Supplementary Circuit Breakers 1P /D Curve / 1A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1834 AS-i 3.0 EtherNet/IP Gateway in Stainless Steel, Class 1 Div. 2 Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 EtherNet/IP Gateway in Stainless Steel, Class 1 Div. 2 Chi tiết Giỏ hàng
SU1D2AC Cầu dao tự động Weidmuller Supplementary Circuit Breakers 1P /D Curve / 2A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1835 AS-i 3.0 EtherNet/IP Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Class 1 Div. 2 Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 EtherNet/IP Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Class 1 Div. 2 Chi tiết Giỏ hàng
SU1D3AC Cầu dao tự động Weidmuller Supplementary Circuit Breakers 1P /D Curve / 3A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1836 AS-i 3.0 EtherNet/IP Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits, Class 1 Div. 2 Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 EtherNet/IP Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits, Class 1 Div. 2 Chi tiết Giỏ hàng
SU1D5AC Cầu dao tự động Weidmuller Supplementary Circuit Breakers 1P /D Curve / 5A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1955 AS-i 3.0 RS232 Master in Stainless Steel Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 RS232 Master in Stainless Steel Chi tiết Giỏ hàng
SU1D10AC Cầu dao tự động Weidmuller Supplementary Circuit Breakers 1P /D Curve / 10A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1611 Complete Set: AS-i 3.0 Master for Allen-Bradley ControlLogix BWU1488 plus Accessories BW1563 Bihl+Wiedemann Complete Set: AS-i 3.0 Master for Allen-Bradley ControlLogix BWU1488 plus Accessories BW1563 Chi tiết Giỏ hàng
SU1D15AC Cầu dao tự động Weidmuller Supplementary Circuit Breakers 1P /D Curve / 15A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1488 AS-i 3.0 Master for Allen-Bradley ControlLogix Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Master for Allen-Bradley ControlLogix Chi tiết Giỏ hàng
SU1D20AC Cầu dao tự động Weidmuller Supplementary Circuit Breakers 1P /D Curve / 20A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1610 Complete Set: AS-i 3.0 Master for Allen-Bradley CompactLogix and MicroLogix BWU1416 plus Accessories BW1563 Bihl+Wiedemann Complete Set: AS-i 3.0 Master for Allen-Bradley CompactLogix and MicroLogix BWU1416 plus Accessories BW1563 Chi tiết Giỏ hàng
SU1D25AC Cầu dao tự động Weidmuller Supplementary Circuit Breakers 1P /D Curve / 25A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1716 AS-i 3.0 Master for Allen-Bradley ControlLogix, Class 1 Div. 2 Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Master for Allen-Bradley ControlLogix, Class 1 Div. 2 Chi tiết Giỏ hàng
SU1D30AC Cầu dao tự động Weidmuller Supplementary Circuit Breakers 1P /D Curve / 30A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1416 AS-i 3.0 Master for Allen-Bradley CompactLogix and MicroLogix Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Master for Allen-Bradley CompactLogix and MicroLogix Chi tiết Giỏ hàng
SU1D40AC Cầu dao tự động Weidmuller Supplementary Circuit Breakers 1P /D Curve / 40A Chi tiết Giỏ hàng
BW1922 AS-i 3.0 PCI Double Master with advanced diagnostics Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 PCI Double Master with advanced diagnostics Chi tiết Giỏ hàng
SU1D50AC Cầu dao tự động Weidmuller Supplementary Circuit Breakers 1P /D Curve / 50A Chi tiết Giỏ hàng
BW2087 AS-i 3.0 PCI Double Master without RS 232 interface, without duplicate address‘ recognition Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 PCI Double Master without RS 232 interface, without duplicate address‘ recognition Chi tiết Giỏ hàng
SU1D60AC Cầu dao tự động Weidmuller Supplementary Circuit Breakers 1P /D Curve / 60A Chi tiết Giỏ hàng
BW1911 AS-i 3.0 Compact PCI Double Master Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Compact PCI Double Master Chi tiết Giỏ hàng
SU2D05AC Cầu dao tự động Weidmuller Supplementary Circuit Breakers 2P /D Curve / 0.5A Chi tiết Giỏ hàng
BW1228 AS-i PC2 (short PC Board) Bihl+Wiedemann AS-i PC2 (short PC Board) Chi tiết Giỏ hàng
SU2D1AC Cầu dao tự động Weidmuller Supplementary Circuit Breakers 2P /D Curve / 1A Chi tiết Giỏ hàng
BW1229 AS-i/PC104 Master Bihl+Wiedemann AS-i/PC104 Master Chi tiết Giỏ hàng


Hỗ trợ trực tuyến

Đăng ký nhận bản tin

Tỷ giá

Lượng truy cập


Đang online

97

Hôm qua

25471

Hôm nay

20555

Lượt truy cập

20.339.969

facebookgoogle+twitterYoutube

Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu (EUTC)

602/51D đường Điện Biên Phủ, Phường 22,Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Tel: (0084) 28. 3514 6818 - Fax: (0084) 28. 3514 6819
Email: info@eutc.com.vn