Thiết bị điện

Vui lòng nhập nội dung vào khung tìm kiếm bên dưới
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Nhà cung cấp Mô tả
BR2C30AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 2P /C Curve / 30A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1823 AS-i 3.0 CANopen Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 CANopen Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits Chi tiết Giỏ hàng
BR2C40AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 2P /C Curve / 40A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1641 AS-i 3.0 Modbus Gateway in Stainless Steel Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Modbus Gateway in Stainless Steel Chi tiết Giỏ hàng
BR2C50AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 2P /C Curve / 50A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1656 AS-i 3.0 Modbus Gateway in Stainless Steel, Class 1 Div. 2 Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Modbus Gateway in Stainless Steel, Class 1 Div. 2 Chi tiết Giỏ hàng
BR2C60AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 2P /C Curve / 60A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1642 AS-i 3.0 Modbus Gateway in Stainless Steel, 2 Masters Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Modbus Gateway in Stainless Steel, 2 Masters Chi tiết Giỏ hàng
BR3C1AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 3P /C Curve / 1A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1657 AS-i 3.0 Modbus Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Class 1 Div. 2 Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Modbus Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Class 1 Div. 2 Chi tiết Giỏ hàng
BR3C2AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 3P /C Curve / 2A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1643 AS-i 3.0 Modbus Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Modbus Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits Chi tiết Giỏ hàng
BR3C5AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 3P /C Curve / 5A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1658 AS-i 3.0 Modbus Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits, Class 1 Div. 2 Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Modbus Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits, Class 1 Div. 2 Chi tiết Giỏ hàng
BR3C10AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 3P /C Curve / 10A Chi tiết Giỏ hàng
BWU2162 AS-i 3.0 EtherCAT Gateways in Stainless Steel, 1 Master Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 EtherCAT Gateways in Stainless Steel, 1 Master Chi tiết Giỏ hàng
BR3C15AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 3P /C Curve / 15A Chi tiết Giỏ hàng
BWU2163 AS-i 3.0 EtherCAT Gateways in Stainless Steel, 2 Masters Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 EtherCAT Gateways in Stainless Steel, 2 Masters Chi tiết Giỏ hàng
BR3C20AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 3P /C Curve / 20A Chi tiết Giỏ hàng
BWU2164 AS-i 3.0 EtherCAT Gateways in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 EtherCAT Gateways in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits Chi tiết Giỏ hàng
BR3C25AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 3P /C Curve / 25A Chi tiết Giỏ hàng
BWU2379 AS-i 3.0 Ethernet/IP + Modbus TCP Gateway in Stainless Steel, 1 Master Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Ethernet/IP + Modbus TCP Gateway in Stainless Steel, 1 Master Chi tiết Giỏ hàng
BR3C30AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 3P /C Curve / 30A Chi tiết Giỏ hàng
BWU2380 AS-i 3.0 Ethernet/IP + Modbus TCP Gateway in Stainless Steel, 2 Masters Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Ethernet/IP + Modbus TCP Gateway in Stainless Steel, 2 Masters Chi tiết Giỏ hàng
BR3C40AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 3P /C Curve / 40A Chi tiết Giỏ hàng
BWU2381 AS-i 3.0 Ethernet/IP + Modbus TCP Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Ethernet/IP + Modbus TCP Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits Chi tiết Giỏ hàng
BR3C50AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 3P /C Curve / 50A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1659 AS-i 3.0 Ethernet Gateway in Stainless Steel, Class 1 Div. 2 Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Ethernet Gateway in Stainless Steel, Class 1 Div. 2 Chi tiết Giỏ hàng
BR3C60AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 3P /C Curve / 60A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1660 AS-i 3.0 Ethernet Gateway in Stainless Steel , 2 Masters, Class 1 Div. 2 Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Ethernet Gateway in Stainless Steel , 2 Masters, Class 1 Div. 2 Chi tiết Giỏ hàng


Hỗ trợ trực tuyến

Đăng ký nhận bản tin

Tỷ giá

Lượng truy cập


Đang online

107

Hôm qua

25471

Hôm nay

20413

Lượt truy cập

20.339.827

facebookgoogle+twitterYoutube

Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu (EUTC)

602/51D đường Điện Biên Phủ, Phường 22,Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Tel: (0084) 28. 3514 6818 - Fax: (0084) 28. 3514 6819
Email: info@eutc.com.vn