Thiết bị điện

Vui lòng nhập nội dung vào khung tìm kiếm bên dưới
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Nhà cung cấp Mô tả
BR3D15AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 3P /D Curve / 15A Chi tiết Giỏ hàng
436101-2/A1 1-Pen Recorder uR10000 Yokogawa 1-Pen Recorder uR10000 Chi tiết Giỏ hàng
BR3D20AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 3P /D Curve / 20A Chi tiết Giỏ hàng
436101-2/A2 2-Pen Recorder uR10000 Yokogawa 2-Pen Recorder uR10000 Chi tiết Giỏ hàng
BR3D25AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 3P /D Curve / 25A Chi tiết Giỏ hàng
B9565AW CHART 0-100 Yokogawa CHART 0-100 Chi tiết Giỏ hàng
BR3D30AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 3P /D Curve / 30A Chi tiết Giỏ hàng
BT200-N00 BRAIN TERMINAL Yokogawa BRAIN TERMINAL Chi tiết Giỏ hàng
BR3D40AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 3P /D Curve / 40A Chi tiết Giỏ hàng
CA150 HANDY CAL Yokogawa HANDY CAL Chi tiết Giỏ hàng
BR3D50AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 3P /D Curve / 50A Chi tiết Giỏ hàng
CA71 HANDY CAL Yokogawa HANDY CAL Chi tiết Giỏ hàng
BR3D60AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 3P /D Curve / 60A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1818 AS-i 3.0 DeviceNet Gateway in Stainless Steel with decoupling coils Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 DeviceNet Gateway in Stainless Steel with decoupling coils Chi tiết Giỏ hàng
BR2C05AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 2P /C Curve / 0.5A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1824 AS-i 3.0 DeviceNet Gateway in Stainless Steel, Class 1 Div. 2 Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 DeviceNet Gateway in Stainless Steel, Class 1 Div. 2 Chi tiết Giỏ hàng
BR2C1AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 2P /C Curve / 1A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1819 AS-i 3.0 DeviceNet Gateway in Stainless Steel, 2 Masters Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 DeviceNet Gateway in Stainless Steel, 2 Masters Chi tiết Giỏ hàng
BR2C2AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 2P /C Curve / 2A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1825 AS-i 3.0 DeviceNet Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Class 1 Div. 2 Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 DeviceNet Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Class 1 Div. 2 Chi tiết Giỏ hàng
BR2C5AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 2P /C Curve / 5A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1820 AS-i 3.0 DeviceNet Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 DeviceNet Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits Chi tiết Giỏ hàng
BR2C10AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 2P /C Curve / 10A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1826 AS-i 3.0 DeviceNet Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits, Class 1 Div. 2 Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 DeviceNet Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits, Class 1 Div. 2 Chi tiết Giỏ hàng
BR2C15AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 2P /C Curve / 15A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1821 AS-i 3.0 CANopen Gateway in Stainless Steel Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 CANopen Gateway in Stainless Steel Chi tiết Giỏ hàng
BR2C20AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 2P /C Curve / 20A Chi tiết Giỏ hàng
BWU2225 AS-i 3.0 CANopen Gateway in Stainless Steel, advanced temperature range Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 CANopen Gateway in Stainless Steel, advanced temperature range Chi tiết Giỏ hàng
BR2C25AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 2P /C Curve / 25A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1822 AS-i 3.0 CANopen Gateway in Stainless Steel, 2 Masters Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 CANopen Gateway in Stainless Steel, 2 Masters Chi tiết Giỏ hàng


Hỗ trợ trực tuyến

Đăng ký nhận bản tin

Tỷ giá

Lượng truy cập


Đang online

39

Hôm qua

33019

Hôm nay

10294

Lượt truy cập

20.280.869

facebookgoogle+twitterYoutube

Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu (EUTC)

602/51D đường Điện Biên Phủ, Phường 22,Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Tel: (0084) 28. 3514 6818 - Fax: (0084) 28. 3514 6819
Email: info@eutc.com.vn