Thiết bị điện

Vui lòng nhập nội dung vào khung tìm kiếm bên dưới
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Nhà cung cấp Mô tả
BW1304 Cross-Link Cable for AS-i/Ethernet Gateway Bihl+Wiedemann Cross-Link Cable for AS-i/Ethernet Gateway Chi tiết Giỏ hàng
BW1745 AS-i Probe Bihl+Wiedemann AS-i Probe Chi tiết Giỏ hàng
BW2079 Chip card for Bihl+Wiedemann AS-i products, memory capacity 32 kByte (packaging unit: 10 pieces) Bihl+Wiedemann Chip card for Bihl+Wiedemann AS-i products, memory capacity 32 kByte (packaging unit: 10 pieces) Chi tiết Giỏ hàng
BW2222 Chip card for Bihl+Wiedemann AS-i products, memory capacity 128 kByte (packaging unit: 10 pieces) Bihl+Wiedemann Chip card for Bihl+Wiedemann AS-i products, memory capacity 128 kByte (packaging unit: 10 pieces) Chi tiết Giỏ hàng
BW1728 AS-i 3.0 Function and EMC-Test Master, with Master RS 232 (for AS-i specification 3.0) Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Function and EMC-Test Master, with Master RS 232 (for AS-i specification 3.0) Chi tiết Giỏ hàng
BW1783 AS-i 3.0 SAP4, SAP5, A²SI and ASI4U Programming and Test Tool: Compact PCI Board Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 SAP4, SAP5, A²SI and ASI4U Programming and Test Tool: Compact PCI Board Chi tiết Giỏ hàng
BW2061 AS-i 3.0 SAP4, SAP5, A²SI and ASI4U Programming and Test Tool: PCI Board Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 SAP4, SAP5, A²SI and ASI4U Programming and Test Tool: PCI Board Chi tiết Giỏ hàng
BW1423 AS-i Slave Board on basis ASI-SW+ Bihl+Wiedemann AS-i Slave Board on basis ASI-SW+ Chi tiết Giỏ hàng
BW1190 AS-i Slave Board on basis A²SI Bihl+Wiedemann AS-i Slave Board on basis A²SI Chi tiết Giỏ hàng
BW1625 DeviceNet Master Simulator as PCI Board Bihl+Wiedemann DeviceNet Master Simulator as PCI Board Chi tiết Giỏ hàng
BW1453 CANopen Master Simulator with USB interface Bihl+Wiedemann CANopen Master Simulator with USB interface Chi tiết Giỏ hàng
BW1094 RS 232C/RS 485 Converter (for Windows) (B+W) Bihl+Wiedemann RS 232C/RS 485 Converter (for Windows) (B+W) Chi tiết Giỏ hàng
BW2274 Interface Converter Bihl+Wiedemann USB - RS 232 interface converter Chi tiết Giỏ hàng
BW1323 CAN/Interbus Coupler, InterBus baud rate 500 KBaud / 2 MBaud, 10 words Bihl+Wiedemann CAN/Interbus Coupler, InterBus baud rate 500 KBaud / 2 MBaud, 10 words Chi tiết Giỏ hàng
BWU2330 AS-i 3.0 PROFINET Gateway with integrated Safety Monitor, 2 AS-i Master, 16 release circuits, 4 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 PROFINET Gateway with integrated Safety Monitor, 2 AS-i Master, 16 release circuits, 4 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Chi tiết Giỏ hàng
BWU2237 AS-i 3.0 PROFINET Gateway with integrated Safety Monitor, 2 AS-i Master, 16 release circuits, power supply decoupling unit, 4 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 PROFINET Gateway with integrated Safety Monitor, 2 AS-i Master, 16 release circuits, power supply decoupling unit, 4 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Chi tiết Giỏ hàng
BWU2307 AS-i 3.0 PROFINET Gateway with integrated Safety Monitor, 1 AS-i Master, 16 release circuits, 4 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 PROFINET Gateway with integrated Safety Monitor, 1 AS-i Master, 16 release circuits, 4 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Chi tiết Giỏ hàng
BWU2317 AS-i 3.0 EtherNet/IP+Modbus TCP Gateway with integrated Safety Monitor, 2 AS-i Master, 16 release circuits, 4 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 EtherNet/IP+Modbus TCP Gateway with integrated Safety Monitor, 2 AS-i Master, 16 release circuits, 4 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Chi tiết Giỏ hàng
BWU2267 AS-i 3.0 EtherNet/IP+Modbus TCP Gateway with integrated Safety Monitor, 2 AS-i Master, 16 release circuits, power supply decoupling unit, 4 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 EtherNet/IP+Modbus TCP Gateway with integrated Safety Monitor, 2 AS-i Master, 16 release circuits, power supply decoupling unit, 4 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Chi tiết Giỏ hàng
BWU2273 AS-i 3.0 EtherNet/IP+Modbus TCP Gateway with integrated Safety Monitor, 1 AS-i Master, 16 release circuits, 4 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 EtherNet/IP+Modbus TCP Gateway with integrated Safety Monitor, 1 AS-i Master, 16 release circuits, 4 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Chi tiết Giỏ hàng
BWU2281 AS-i 3.0 EtherCAT Gateway with integrated Safety Monitor, 2 AS-i Master, 16 release circuits, power supply decoupling unit, 4 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 EtherCAT Gateway with integrated Safety Monitor, 2 AS-i Master, 16 release circuits, power supply decoupling unit, 4 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Chi tiết Giỏ hàng
BWU2338 AS-i 3.0 EtherCAT Gateway with integrated Safety Monitor, 1 AS-i Master, 16 release circuits, power supply decoupling unit, 4 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 EtherCAT Gateway with integrated Safety Monitor, 1 AS-i Master, 16 release circuits, power supply decoupling unit, 4 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Chi tiết Giỏ hàng
BWU2479 AS-i 3.0 Gateway PROFIsafe via PROFIBUS, 1 AS-i Master, PROFIsafe for 1 AS-i network, 4 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Gateway PROFIsafe via PROFIBUS, 1 AS-i Master, PROFIsafe for 1 AS-i network, 4 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Chi tiết Giỏ hàng
BWU2434 AS-i 3.0 Gateway PROFIsafe via PROFIBUS, 1 AS-i Master, PROFIsafe for 1 AS-i network, power supply decoupling unit, 4 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Gateway PROFIsafe via PROFIBUS, 1 AS-i Master, PROFIsafe for 1 AS-i network, power supply decoupling unit, 4 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Chi tiết Giỏ hàng
BWU2214 AS-i 3.0 Gateway PROFIsafe via PROFIBUS, 2 AS-i Master, PROFIsafe for 2 AS-i networks, 4 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Gateway PROFIsafe via PROFIBUS, 2 AS-i Master, PROFIsafe for 2 AS-i networks, 4 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Chi tiết Giỏ hàng
BWU2215 AS-i 3.0 Gateway PROFIsafe via PROFIBUS, 2 AS-i Master, PROFIsafe for 2 AS-i networks, power supply decoupling unit, 4 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Gateway PROFIsafe via PROFIBUS, 2 AS-i Master, PROFIsafe for 2 AS-i networks, power supply decoupling unit, 4 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Chi tiết Giỏ hàng
BWU2421 AS-i 3.0 Gateway PROFIsafe via PROFINET, 2 AS-i Master, PROFIsafe for 2 AS-i networks, 4 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Gateway PROFIsafe via PROFINET, 2 AS-i Master, PROFIsafe for 2 AS-i networks, 4 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Chi tiết Giỏ hàng
BWU2383 AS-i 3.0 Gateway PROFIsafe via PROFINET, 2 AS-i Master, PROFIsafe for 2 AS-i networks, power supply decoupling unit, 4 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Gateway PROFIsafe via PROFINET, 2 AS-i Master, PROFIsafe for 2 AS-i networks, power supply decoupling unit, 4 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Chi tiết Giỏ hàng
BWU2205 AS-i Safety Monitor in Stainless Steel, Generation II, 16 release circuits, 4 indepentent output switching elements, Ethernet diagnostics interface Bihl+Wiedemann AS-i Safety Monitor in Stainless Steel, Generation II, 16 release circuits, 4 indepentent output switching elements, Ethernet diagnostics interface Chi tiết Giỏ hàng
BWU2000 AS-i Safety Monitor in Stainless Steel, Generation II, 16 release circuits, 4 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Bihl+Wiedemann AS-i Safety Monitor in Stainless Steel, Generation II, 16 release circuits, 4 indepentent output switching elements, RS 232 diagnostics interface Chi tiết Giỏ hàng


Hỗ trợ trực tuyến

Đăng ký nhận bản tin

Tỷ giá

Lượng truy cập


Đang online

95

Hôm qua

28192

Hôm nay

8068

Lượt truy cập

20.245.623

facebookgoogle+twitterYoutube

Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu (EUTC)

602/51D đường Điện Biên Phủ, Phường 22,Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Tel: (0084) 28. 3514 6818 - Fax: (0084) 28. 3514 6819
Email: info@eutc.com.vn