Thiết bị điện

Vui lòng nhập nội dung vào khung tìm kiếm bên dưới
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Nhà cung cấp Mô tả
BW2229 AS-i 4I/3O Module with plug-in connector Bihl+Wiedemann AS-i 4I/3O Module with plug-in connector Chi tiết Giỏ hàng
BW1218 AS-i 4I/4O Module with wiring pin Bihl+Wiedemann AS-i 4I/4O Module with wiring pin Chi tiết Giỏ hàng
BW1219 AS-i 4I/4O Module with screw terminals Bihl+Wiedemann AS-i 4I/4O Module with screw terminals Chi tiết Giỏ hàng
BW1407 AS-i 4I/4O Module without wiring pins, without screw terminals Bihl+Wiedemann AS-i 4I/4O Module without wiring pins, without screw terminals Chi tiết Giỏ hàng
BW1628 AS-i 4I/4O OEM Module with screw terminals Bihl+Wiedemann AS-i 4I/4O OEM Module with screw terminals Chi tiết Giỏ hàng
BW2054 AS-i 4I/4O OEM Module with wiring pins Bihl+Wiedemann AS-i 4I/4O OEM Module with wiring pins Chi tiết Giỏ hàng
BW1388 AS-i 4I/4O Module, galvanical separated, with wiring pin Bihl+Wiedemann AS-i 4I/4O Module, galvanical separated, with wiring pin Chi tiết Giỏ hàng
BW1389 AS-i 4I/4O Module, galvanical separated, with screw terminals Bihl+Wiedemann AS-i 4I/4O Module, galvanical separated, with screw terminals Chi tiết Giỏ hàng
BW1910 AS-i 4I/4O Module, galvanical separated, without wiring pins, without screw terminal Bihl+Wiedemann AS-i 4I/4O Module, galvanical separated, without wiring pins, without screw terminal Chi tiết Giỏ hàng
BW1468 AS-i 4I/4O Module with LEDs Bihl+Wiedemann AS-i 4I/4O Module with LEDs Chi tiết Giỏ hàng
BW1469 AS-i 4I/4O Module with LEDs with wiring pin Bihl+Wiedemann AS-i 4I/4O Module with LEDs with wiring pin Chi tiết Giỏ hàng
BW1470 AS-i 4I/4O Module with LEDs with screw terminals Bihl+Wiedemann AS-i 4I/4O Module with LEDs with screw terminals Chi tiết Giỏ hàng
BW1789 AS-i 4I/4O Module with LEDs with screw terminals, lacquered Bihl+Wiedemann AS-i 4I/4O Module with LEDs with screw terminals, lacquered Chi tiết Giỏ hàng
BW1627 AS-i 6I-AB Module with screw terminals Bihl+Wiedemann AS-i 6I-AB Module with screw terminals Chi tiết Giỏ hàng
BW1679 AS-i 6I-AB Module with screw terminals, turned 180 degrees Bihl+Wiedemann AS-i 6I-AB Module with screw terminals, turned 180 degrees Chi tiết Giỏ hàng
BW1351 AS-i 8I Module with wiring pin Bihl+Wiedemann AS-i 8I Module with wiring pin Chi tiết Giỏ hàng
BW1352 AS-i 8I Module with screw terminals Bihl+Wiedemann AS-i 8I Module with screw terminals Chi tiết Giỏ hàng
BW1898 AS-i 8I/8O OEM Module, 2 4I/4O Single Slave Bihl+Wiedemann AS-i 8I/8O OEM Module, 2 4I/4O Single Slave Chi tiết Giỏ hàng
BW1899 AS-i 3.0 8I/8O OEM Module, 2 4I/4O-AB Slave Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 8I/8O OEM Module, 2 4I/4O-AB Slave Chi tiết Giỏ hàng
BW1900 AS-i 16I/16O OEM Module, 4 4I/4O Single Slave Bihl+Wiedemann AS-i 16I/16O OEM Module, 4 4I/4O Single Slave Chi tiết Giỏ hàng
BW1901 AS-i 3.0 16I/16O OEM Module, 4 4I/4O-AB Slave Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 16I/16O OEM Module, 4 4I/4O-AB Slave Chi tiết Giỏ hàng
BW1485 AS-i OEM Power Supply Module Bihl+Wiedemann AS-i OEM Power Supply Module Chi tiết Giỏ hàng
BW1484 AS-i OEM Carrier Board Bihl+Wiedemann AS-i OEM Carrier Board Chi tiết Giỏ hàng
BW1808 AS-i 4I/3O Relay Module in Stainless Steel with addressing socket, AB Slave Bihl+Wiedemann AS-i 4I/3O Relay Module in Stainless Steel with addressing socket, AB Slave Chi tiết Giỏ hàng
BW1926 AS-i 4I/4O Relay Module in Stainless Steel with addressing socket, Single Slave Bihl+Wiedemann AS-i 4I/4O Relay Module in Stainless Steel with addressing socket, Single Slave Chi tiết Giỏ hàng
BW1907 AS-i 4I/4O Module in Stainless Steel, AB Slave Net weight: 270g / unit. Bihl+Wiedemann AS-i 4I/4O Module in Stainless Steel, AB Slave Net weight: 270g / unit. Chi tiết Giỏ hàng
BW2077 AS-i 8I Module in Stainless Steel with addressing socket, AB Slave Bihl+Wiedemann AS-i 8I Module in Stainless Steel with addressing socket, AB Slave Chi tiết Giỏ hàng
BW2078 AS-i 8O Module in Stainless Steel with addressing socket, AB Slave Bihl+Wiedemann AS-i 8O Module in Stainless Steel with addressing socket, AB Slave Chi tiết Giỏ hàng
BW2313 AS-i Analog Module, 2 inputs Pt100 + 4 digital inputs/outputs in IP67 (M12) Bihl+Wiedemann AS-i Analog Module, 2 inputs Pt100 + 4 digital inputs/outputs in IP67 (M12) Chi tiết Giỏ hàng
BW1931 AS-i 3.0 Universal Module in IP65 Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Universal Module in IP65 Chi tiết Giỏ hàng


Hỗ trợ trực tuyến

Đăng ký nhận bản tin

Tỷ giá

Lượng truy cập


Đang online

65

Hôm qua

25471

Hôm nay

19783

Lượt truy cập

20.339.197

facebookgoogle+twitterYoutube

Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu (EUTC)

602/51D đường Điện Biên Phủ, Phường 22,Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Tel: (0084) 28. 3514 6818 - Fax: (0084) 28. 3514 6819
Email: info@eutc.com.vn