Các Phụ tùng

Vui lòng nhập nội dung vào khung tìm kiếm bên dưới
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Nhà cung cấp Mô tả
21200211 Service Kit Alup Wartungssatz Ansaugregler / Service Kit Inlet Suction Valve 40 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC DTI200-A25C4A EUTC_MAGPHANT Endress+Hauser EUTC mô tả:_MAGPHANT Electromagnetic insertion flowmeter (compact version) Sensor for monitoring the flow and flow velocity measurement. Chi tiết Giỏ hàng
12020501290-1 SCREW KHS SCREW Chi tiết Giỏ hàng
0-161-70-063-5 Shaft Seal Krones Shaft Seal Chi tiết Giỏ hàng
21200214 Thermostatventil Kit mit Feder Alup Thermostatventil Kit mit Feder, 55/ 60 °C Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FHG60-1B1 EUTC_Mounting accessory FHG60, wall/pipe Endress+Hauser EUTC mô tả:_Mounting accessory FHG60, wall/pipe Chi tiết Giỏ hàng
12020501322-2 Ring nut KHS Ring nut Chi tiết Giỏ hàng
0-161-70-066-5 Shaft Seal Krones Shaft Seal Chi tiết Giỏ hàng
21200215 Service Kit Alup Wartungssatz / Service Kit MDV Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FHG60-2A1 EUTC_Mounting accessory FHG60, wall/pipe Endress+Hauser EUTC mô tả:_Mounting accessory FHG60, wall/pipe Chi tiết Giỏ hàng
12020501706-1 Guide piece KHS Guide piece Chi tiết Giỏ hàng
0-161-70-074-5 Shaft Seal Krones Shaft Seal Chi tiết Giỏ hàng
21200216 Service Kit Alup Wartungssatz / Service Kit MDV Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FHG60-2B1 EUTC_Mounting accessory FHG60, wall/pipe Endress+Hauser EUTC mô tả:_Mounting accessory FHG60, wall/pipe Chi tiết Giỏ hàng
12020501706-2 Guide piece KHS Guide piece Chi tiết Giỏ hàng
0-161-70-074-9 Shaft Seal Krones Shaft Seal Chi tiết Giỏ hàng
21200217 Service Kit MPV Alup Service Kit MPV Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FHG60-3A1 EUTC_Mounting accessory FHG60, wall/pipe Endress+Hauser EUTC mô tả:_Mounting accessory FHG60, wall/pipe Chi tiết Giỏ hàng
12020501744-1 GUIDE BUSHING KHS GUIDE BUSHING Chi tiết Giỏ hàng
0-161-70-096-5 Shaft Seal Krones Shaft Seal Chi tiết Giỏ hàng
21200219 Thermostatventil Kit mit Feder Alup Thermostatventil Kit mit Feder, 55C Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FHG60-3B1 EUTC_Mounting accessory FHG60, wall/pipe Endress+Hauser EUTC mô tả:_Mounting accessory FHG60, wall/pipe Chi tiết Giỏ hàng
12020501746-2 RING BUFFET KHS RING BUFFET Chi tiết Giỏ hàng
0-161-70-098-5 Shaft Seal Krones Shaft Seal Chi tiết Giỏ hàng
21200222 Service Kit Alup Wartungssatz MPV / Service Kit Minimum Pressure Valve Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FHG61-AA1 EUTC_Clamping device density meas. FHG61 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Clamping device density meas. FHG61 Radiometric density measurement on pipelines. Usage: FMG60 + FQG60/61/62. Chi tiết Giỏ hàng
12020501747-1 GUIDE TUBE KHS GUIDE TUBE Chi tiết Giỏ hàng
0-161-70-303-5 Shaft Seal Krones Shaft Seal Chi tiết Giỏ hàng
21200223 Service Kit Alup Service Kit Thermostat / Thermostatic Valve Kit Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FHG61-YA1 EUTC_Clamping device density meas. FHG61 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Clamping device density meas. FHG61 Radiometric density measurement on pipelines. Usage: FMG60 + FQG60/61/62. Chi tiết Giỏ hàng


Hỗ trợ trực tuyến

Đăng ký nhận bản tin

Tỷ giá

Lượng truy cập


Đang online

131

Hôm qua

31476

Hôm nay

16155

Lượt truy cập

20.388.974

facebookgoogle+twitterYoutube

Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu (EUTC)

602/51D đường Điện Biên Phủ, Phường 22,Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Tel: (0084) 28. 3514 6818 - Fax: (0084) 28. 3514 6819
Email: info@eutc.com.vn